Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

dejepis Pravek

Kamenná doba - rozdelenie : paleolit-staršia doba kamenná
mezolit-stredná doba kamenná
neolit-mladšia doba kamenná
eneolit-neskorá doba kamenná

Bronzová doba - rozdelenie : staršia
stredná
neskorá

Železná doba - rozdelenie : halštadská (700-400 pnl.)
keltská
laténska (400-0 pnl.)
rímska (0-400 nl.)

Doba kamenná

Paleolit 1 : 3 000 000 - 600 000 pnl. - otĺkanie,štiepanie
2 : 600 000 - 250 000 pnl. - pästný klin,úštepy
3 : 250 000 - 40 000 pnl. - lov na mamuty, jednoduché nože, škrabadlá, hroty, spracovanie kože, zárodky umenia
4 : 40 000 - 10 000 pnl.

- spracovanie nástrojov - čepeľová technika, obydlia-jaskyne a prvé primitívne domy, začiatky umenia-Altamira, Lascaux, Miaux, Madeleine

Mezolit - príbytky pri brehoch riek, používanie-harpúna, oštep, luk, šíp

Neolit - neolitická revolúcia - vznik poľnohospodárstva a chovu dobytka, pestovanie obilnín, vznik remesiel, prvá spoločenská deľba práce - pastierstvo od poľnohospodárstva

Eneolit - používanie medi, presadzovanie patriarchátu - muž

Doba bronzová

rok 4000 p.n.l.-Blízsky východ
rok 2000 p.n.l.-Európa
používa sa meď a cín , prichádza k obchodnému styku
vrcholí spoločenská deľba práce-oddelovanie remesiel od poľnohospodárstva
staršia doba bronzová 1.Unětická kultúra 2.Maďarovská kultúra
stredná doba bronzová 2.Mohylová kultúra (pochovávanie ľudí pod mohyly)
mladšia doba kamenná 3.Kultúra popoľnicových polí (spaľovanie mŕtvych)

Doba železná

Kelti - horný tok rieky Rýn
Útoky Keltov na balkán, Malú Áziu a Veľkú Britániu
boli zruční remeselníci (výroba šperkov, výrobkov so skla, výroba peňazí - Dúhovky a Biateky)
budovanie miest (oppidá - centrá výroby a kultúry)
rozmach Keltov zastavila Rímska ríša

Halštadská doba

výchádzala v jednotlivých oblastiach kultúry z ľudu popoľnicových polí a udržiavala úzke styky s oblasťou severnej Itálie, s etruskou a gréckou kultúrov
základným prvkom kultúry bolo spracovanie železa a dobývanie rúd
výzbroj v železnej dobe tvorili najmä dýky, meče, sekery, oštepy, hroty šípov a prilby
prudký rozvoj výroby vyvoláva spoločenskú diferenciáciu - vládnucou vrstvou sa stávajú aristokratickí bojovníci, ktorých zbraňou bol dlhý meč
bojovali na koni alebo na bojových vozoch
mŕtvych pochovávali vo veľkých komorových hroboch,do ktorých vkladali zbrane-viera v posmrtný život
pôsobivým príkladom je Magdalenenberg - najväčšia mohyla v strednej Európe (hrob kniežaťa a 133 vedľajších hrobov)
z tochto obdobia poznáme 2 druhy pochovávania
1.spaľovanie mŕtvol
2.pochovávanie telesných pozostatkov
kniežatá mali vysokú životnú úroveň-dovoz antickej keramiky
obývali opevnené panské sídla (u nás Nitra, Smolenice)

Australopithecus a Homo habilis.

obdobie : pred 4 mil. rokov
Australophitecus - vedľajšia vetva na ceste k človeku
- 3 vetvy (A. africanus, robustus a boisei)
Homo habilis - ľudskejšie črty ako A.
- územie dnešnej Keni
- používanie ( + cieľavedomá výroba) jednoduchých nástrojov
- lebka, mozog mimoriadne vyvinuté

Homo erectus

= človek vzpriamený, pravdebodopne vyvinutý z homo habilis
objavil sa pred 2 mil. rokov
rozšírenie : Jáva, Európa (h.e. heidelbergensis - dnešné Nemecko), Afrika, Čína (človek pekingský)
poznali oheň, predpokladá sa, že používali znakovú reč

Homo sapiens
vyvinutý z homo ercetus
objavil sa pred 350 000 rokmi
h.s. steinheimensis : lovec, zberač, používal kamenné nástroje, žil v miernej klíme
neandertálec : musel čeliť ľadu amrazu, šikovný a prefíkaný lovec, svalnatý, pochovával mŕtvych (do hrobu nástroje a potravu), schopný používať jednoduchý jazyk, prvé stopy výtvarného úsilia
človek kromaňonský : súvislá reč (plánovanie polovačiek), lov mamutov, precízne nástroje, maľby na stenách jaskýň.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk