referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Pondelok, 25. mája 2020
Biológia Prvoústovce
Dátum pridania: 21.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hrcka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 159
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

pripomín.konč,štetiny-dážďov,dobre vyvin.célom,mors.dr.majú schr,hlavová č.-sústr.zmysl.org,pohyb-
kožno-sval.vak,CS-zatvor.so vzáj.spojen.medzi chrbt.a bruš.ciev,DS-žiabre,celým povr.t,VS-metanefríd,NS-rebríč(mozg.
gangl.-okolo hltana obrúčku-na bruš.str.pás pospáj.nerv.gangl,gonoch,romn-pohlav-vnút.al.vonk.oplod,suchoz+sladvod
-priamy výv,nepohl-mors.dr-rozpad,pučanie,tvorba humusu,tr.mnohoštet-východisk.skup.vš.km.prvoúst.célom.živ,mors-
vyvin.parapódiá so štet.a kríč.žiabr,výv.cez larvu(trochofóra),dravé,časti plantkt,palolo zel,tr.máloštet-článk.t,štet.na kaž.
čl,DS-povrch.t,čl.sa v pred.č.koncentr.-opasok,oplod.vaj sa vyvíj v zemi v kokóne,ž-pôda,sl.voda,dážď.zemná-tvor.hum,
pomáh.čistiť zneč.zem,tr.pijavice-pohyb-kožno-sval.vak,ž-sl.voda,dravé,ektoparaz,ústna a konc.prísav,vydrž.dlho hlad,
vaj.klad do kokónov,pijav.lek-slinn.žl.obs heparín-proti zráž.krvi-na výr.lieč,km.článkonož-heteronóm.článk-nerovnom,
hlava,hruď,bruško,každý ćl.tela nesie pár konč,konč-rýchl.pohyb-výkonn.prieč.pruh.sv,vonkaj.kostra-chitín+inkrust,
zabraň.strate H2O,napáj.sa naňu svaly,panc.bráni rastu-zvliek,tel.dut-zmieš,vyplnená hemolymfou,TS-črevo má slepé
výbež-fc.pečene,CS-otvor,rúrk.srd.na chrbt.str,DS-žiabre,pľúc.vač,vzdušnice,VS-tykadl.al.čelust.žl-na povrch t,al.
Malpighiho žľ-do čreva,NS-rebríč-vys.konc.uzlín,nesk.-mozog,zmysl.org-zlož.oči,očká,tykad,gonochor,pohl.dimorf,
oplod-pomoc.spermatofórov,vývin-priamy,nepr-larvy-menej čl,iný tvar tela,-kukla,Ž-vš.biotopy,rastl.potr,dravé,paraz,
podkm.trilobity-vyhyn.fylog.význ.skup,kĺb.spoj.zlož.nohu,tykadl,očká,3č-hlava,trup,zhluk čl.na konci t,pancier.štít,moria,
odtl.pri Dobš,podkm.klepietkav-2č-hlavohruď,bruško,čl.kt.nesú hryzad-chelicery,hmatadlá-medipalpy,4 páry kráčav.
konč,hmatad-premen.na klepiet,t.pokryt.chitínózn.panc-zvliek,TS-počet.výbež.čr,sekreč.b-tráv.enz,DS-vzdušnice,
pľúc.vaky,CS-otvor,rúrk.srd,VS-premen.metanefr,al.Malpigh žl,NS-rebríč,v hlavohr-mozg.gangl,oči-jednod,gonoch,
pohl.dimorf,oplod-vnútor,výv-priamy,al.cez.viac.št,dravé,ektoparaz,tr.hrotnáče-moria,šir.pancier,pevný chv.výrast,
jedinámorskskup.klep,ostrochvost.meric,tr.pavúkov-suchozem.živ,na povrchu zmysl.štet,špecializ.žl,mimotel tráv,
svadob.tance,oplod-prenos spermatof,al.kopul,šťúry-jed.žl,živorodé,dravé,pavúky-na hryz-jed.žl,spod.str.bruš-snovacie
žl-pavučin.útv,DS-pľ.vaky,vzduš,pav.vodný,kútnik domový,kosce,roztoče-telo-celist.ovál.útv,rýcho sa rozmn,hryzadlá-
prisp.na cic,paraz,prenáš.ochor.kliešť obyč-lesy,encefalitída,borelióza,ricketióza,zákožka svrabová,podkm.kôrov-vod.
živ,telo článk,konč-dvojvetvové,žiabre,hlavohruď-2páry tykad,hryzad,2páry čelustí,priústne nožič,nohy;bruško-nohy
rôz.prispôs,chitinózny panc-zvliek,statocysta,VS-metanefr,zlož.oči-na stopkách,niek.-temenné oko-naupliové,niž.kôr-do
1cm,planktón-dafnia,parazit-jazyčnatky,vyšš.kôr-do niek.desiat.cm,telo z 21 čl,rak riečny,krab,podkm.viacnôž-hlava,
trup,na kaž.čl.pár.konč,tr.stonôž-telo-článk,ploské,na kaž.čl.pár konč,jed.žl,dravé,stonôžka ucholaková,tr.mnohonôž-
kaž.čl.2 pár konč,mnohonôž.zem-bylinožr.tvor.humusu,podkm.hmyz-vonk.kost,hlava-hryzad,čeluste-2.pár zrast.do
spdnej pery,hryz.org.sa niek.premna-bodvé,líz,cic,hruď-3páry kráč.nôh,liet.hm-na chrb.2a3.čl.kríd,,bruško,dobre vyvin.
NS,inštikt.správ,komunikácia-dotyk,vyluč.pach,mimikry-prisp.sa prostr.tv.al.far.t,gonochor,rozmn-kopul,larvy-bezkríd,
hospod.význ-biolog.boj,opeľ.rastl,pošk.pestov.kult-chem,mechanic,biolog.boj,podtr.bezkrídly hm-nemajú kr,
chvostoskoky-pôda,voda,podtr.krídlatý hm-2páry kr,neúpl.prem-cez larvu-imágo,r.vážky-fylog.najst.liet.hm,2 páry kr,
veľ.hlava,zlož.oći,ich larvy-vo vode,dravé,podenky-larva žije aj niek.rokov,r.rovnokrídlovce-zle liet,dobre skáču,cvrlik,
kobylka zel,koník sťahovavý-pohromy,šváby,termity-veĺ.spoločenstvá,deľba práce,vši-voš detská-výv.št-hnidy,švoly-
paraz.na hyd,plošt.posteĺ,r.rovnakokrídlov-cic.rastl.šťavy,hm.s úpl.prem-larvy bez kr-nesk.sa zakuklia-imágo,r.chrobáky-
chitinóz.t,1.pár.kr-krovky,2.p.-blanitý,článk.tykad,larvy chrob-rôznor,r.blanokrídlov-fylog.najvyš.postav.hm,včely,
mravce,osy,vč-matka-2000vaj.denne,trúdy-z neopl.vaj,robot,dob.orient.zmys,včelie tance,čmele-opeĺ.bôb.rastl,mrav-
hniez.do 1m,mrav.hôrny,komáre-larvy vo vode,dých.vzduš.kysl,samice cic.krv,anofeles škvrnitokrídly-rozn.maláriu,
muchy-ovad hovädzí,strečky,m.tse-tse-sp.nemoc,mäsiarka obyč,motýle-špirál.stoč.cuciak,mlynárik kapustový,očkáne,
noč.mot-ochlp.telo,lišaj smrtkový,hosp.význ-priad.moruš,moľa šatová,blchy-ektoparaz,skák.typ konč,živ.sa krvou-bod-
cic.org,pren.vírus.ochor,blcha ľud.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: učebnica GMN
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.