Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nostradamus životopis

ÚVOD

Mágia, náš osud a cestovanie v čase

Žijeme vo svete rozvinutých technológií, vo svete, ktorého všedný život bol ešte pred zhruba 100 rokmi považovaný za fantastickú predstavu Julesa Verna alebo H. G. Wellsa. Ale žijeme tiež v atmosfére naplnenej záhadami a mágiou, zato mnohí ľudia, muži i ženy, často dnes chodia k profesionálnym jasnovidcom, astrológom a kartárkam na radu ako zvládnuť súkromný život, finančnú situáciu a budúcnosť ľudstva vôbec. Postupy ľudí zaujímajúcich sa o predpovedanie budúcnosti vôbec. Postupy ľudí zaujímajúcich sa o predpovedanie budúcnosti sú mnohotvárne a rôznorodé - od starého čínskeho orákula I - ťing (Kniha premien - čínska kniha proroctiev založená na 64 hexagramoch alebo na znameniach na šesťstupňových líniách buď prerušených - jin, alebo neprerušených - jang) až po pokus dosiahnuť takého stavu vedomia, kedy sa duch oddelí od tela a môže putovať časom a priestorom. Žiadna z týchto techník nie je nová. Jedna z najpopulárnejších metód je praktikovaná od polovice 16. Storočia. Je to výklad prorockých štvorverší, ktoré viac než pred 400 rokmi napísal francúzsky hjasnovidec Nostradamus, astrológ známy takmer všetkým ľuďom. Štvorveršie nazvané Siecles (Storočia) sú väčšinou zašifrované a na ich plné pochopenie je treba vynaložiť veľa času a úsilia. Sú jedinci, ktorí tieto verše nepovažujú za jednoduché pozostatky poverčivej minulosti, prekonanej vývojom modernej vedy a techniky, a stále sa nimi zaoberajú. Sú ich snahy zbytočné? Alebo je predsa len možné nahliadnuť do budúcnosti, a je teda pravda, že Nostradamus dokázal cestvať časom a priestorom a poznal veci, ktoré nás len čakajú?

1. Nostradamus - Michel de Notre-Dame
Kúzelník, prorok alebo šarlatán?

Nostradamus, astrológ a lekár žijúci v 16. Storočí, si získal slávu na francúzskom dvore Kataríny Medicejskej, keď presne predpovedal okamih a okolnosti smrti francúzskeho kráľa Henricha II. A koniec dynastie Valois. Za roky svojich putovaní a ciest nazhromaždil veľa neobyčajných znalostí, ktoré postupne využil, aby mohol v inej forme vedomia putovať časom a priestorom. Tak predvídal laty do vesmíru, revolúcie vo Francúzsku a Rusku, príchod "kráľa strachu" i mimozemskú inváziu. Nostradamov jazyk, vo štvorveršoch špecificky zašifrovaných, bol formulovaný tak, že môžeme predpokladať autorovu znalosť starého mystického učenia - pre väčšinu z nás, ktorí dnes žijeme v čase skepse, je to hádanka, ku ktorej nemôžeme nájsť kľúč.

Na základesplnených proroctiev z dôb predchádzajúcich jeho života, sa skúma vierohodnosť veľkého jasnovidca.
Nostradamus sa narodil 14. 10. 1503 v Saint Rémy de Provence v židovskej, ale ku katolicizmu konvertovanej rodine. Podľa zachovalých záznamov boli predkovia jeho otca vynikajúcimi a pre svoje znalosti známymi lekármi. Ale nech už boli jeho prekovia čímkoľvek, jedno je isté: Nostradamus bol inteligentný chlapec, ktorý už v rokoch, kedy začína puberta, ovládal základy latiny, gréčtiny a matematiky. Rodina ho vtedy poslala študovať do Avignon a odišiel do Montpellieru študovať medicínu. Po troch rokoch získal licenciu k praktizovaniu liečiteľstva a nasledujúce roky strávil na cestách, pričom sa špecializoval na liečenie "charbonu", choroby, ktorá možno bola druhom bubonického moru, prípadne suchôt. Isté je, že práve behom svojho putovania si Nostradamus osvojil znalosti početných starých techník predvídania, ktoré neskôr použil, aby pretrhol závoj času a nahliadol do budúcnosti.
Na nejaký čas sa Nostradamus vzdal svojich ciest, oženil sa a usadil v meste Agenu. Ale už čoskoro ho postihlo nešťastie a nevyhla sa mu ani osobná tragédia. Manželka a obidve deti zomreli na mor. Príbuzní jeho ženy požadovali pred súdom, aby vrátil manželkine veno a - čo bol najhoršie - v roku 1538 začal byť podozrievaný z kacírstva pre poznámku, ktorú prehodil k mužovi odlievajúcemu bronzovú sochu sv. Panny Márie. Povedal, že muž odlieva "čertovskú sochu" - nešťastný výrok, ktorý sa však, ako uisťoval, vzťahoval len na umeleckú hodnotu. V roku 1546 bol zavolaný do Aix. Tam v tej dobe riadil mor obzvlášť zúrivo. Hovorí sa, ak sa nejaké ženy, keď na sebe objavili prvé príznaky choroby, sami zašili do rubášov, aby ich nahé mŕtve telá, až ich na káre povezú mestom do hromadného hrobu, neboli vydané napospas zrakom verejnosti. Pravdepodobne sa veľký počet Nostradamových pacientov uzdravil a vďačný občania mesta Aix mu pripísali pravideľnú penziu. Skoro sa však presťahoval do Salonu de Craux - preto sa o ňom často hovorí ako o "prorokovi za Salonu". Tam sa po druhýkrát oženil a stal sa otcom niekoľkých detí. Skoro po presťahovaní do Salonu bol požiadaný, aby pomohol zvládnuť epidémiu, ktorá zachvátila Lyon. Podľa popisu išlo asi o zvlášť silný druh červeného moru. Z neznámych dôvodov stratil behom svojej neprítomnosti u občanov Salonu povesť dobrého lekára, a to ho prinútilo, aby sa vážne začal zaoberať štúdiom astrológie a s tým súvisiacimi vedami - zariadil si vlastné observatórium. Nostradamus od roku 1550 každoročne vydával rozsiahle almanachy o astrológii, tešiace sa veľkej popularite.

V roku 1555 uverejnil veštec prvé vydanieSiecles, v ktorom bolo skoro 400 štvorverší - predpovede dejinných udalostí, objavov a katastrof. Dielo vyvolalo veľkú pozornosť, i keď sa niektorí domnievali, že autor je buď výmyselník, alebo blázon. Knihu preslávilo až proroctvo, ktoré bolo pochopené ako predpoveď smrteľného úrazu Henricha II., udalosti, ku ktorým došlo v roku 1559. Od toho času sa povesť veštca ako skutočného proroka ďalej šírila, a keď roku 1566 zomrel v Salon de provence, pravdepodobne na zlyhanie činnosti obličiek v dôsledku srdcovej choroby, ospevoval jeho slávu nápis vytesaný do náhrobného kameňa:

Tu sa nachádzajú kosti slávneho
Michela Nostradamusa, ktorého božské
pero bolo padľa súdu všetkých
smrteľníkov jediné vhodné popísať
pod vplyvom hviezd budúcej
udalosti celého sveta. . .
Potomkovia, nerušte jeho kľud. . .

(Nostradamových štvorverší je veľa nato, aby som ich mohla vtesnať do niekoľkých stránok tejto práce, preto vyberám pre mňa tie najzaujímavejšie.)

2. Smrť leva

I keď prvé vydanie Nostradamusových Siécles vzbudilo veľkú pozornosť, niektorí ich čitatelia sa domnievali, že obsah svedčí o autorovom šialenstve. Iní v ňom videli šallatána, teda muža, ktorý písal údajne prorocké verše, v ktorých v skutočnosti nešlo o nič iného ako o absurdný nezmysel, postrádajúci skoro akýkoľvek podklad. V lete 1559 zmenili aspoň niektorí z týchto skeptikov svoj názor a dospeli k záveru, že muž, ktorého považovali buď ako podvodníka alebo blázna, naozaj mal prorocký talent. Zmenu v ich myslení spôsobila nehoda a smrť francúzskeho kráľa Henricha II., ktorou skončilo spojenie dvoch mužov. K nešťastiu došlo, keď sa 40 - ročný kráľ, ktorý si často ako osobné erbové zviera zvolil leva (Lev je v heraldike najobľúbenejším štvornohým zvieraťom, ktoré sa objavuje na nespočetných erboch. Ako väčšina zvierat je normálne zobrazený z profilu a pozerá sa dopredu. Najčastejšie je znázornený v stoji, alebo pripravený ku skoku. ), zúčastnil trojdenného turnaja usporiadaného na počesť svadby jeho dcéry s Filipom II. Španielskym a súčastne uzavretej svadby jeho sestry Margaréty a vojvodom savojským. Tretí deň turnaja kráľ nastúpil k zápasu s 33 - ročným velliteľom škótskej gardy, s mužom menom Coryes alebo Montgomery. Jeho predkovia údajne sčasti pochádzali zo Škótska, zeme ktorej heraldickým symbolom bol (a je) hrozivo vzpriamený lev. Montgomeryho kopija sa zlomila a úlomok kráľa ľahko poranil na krku. Väčšia časť kopije však prenikla pozlátenou mriežkou - pripomínajúcou klietku, ktorá zakrývala kráľovu tvár a vnikla mu do oka. Časť kopije zrejme zasiahla i kráľov mozog.

Po desiatich dňoch krutého utrpenia ukončila kráľov bolestný rev milosrdná smrť. Ľudia si skoro uvedomili, že Nostradamus udalosť predpovedal - Siecles I., štvorveršie 35. Štvorveršie bolo zverejnené približne o 4 roky skôr a v dobe vydávania sa však zdalo, že nemá žiadny zmysel. Znie:
Mladý lev premôže starého
na poli pripomínajúce bojové.
V boji muža proti mužovi,
Prevŕta jeho oko
v zlatej klietke,
Jedna z dvoch častí potom
zomrie krutou smrťou.

Štvorveršie bolo okamžite považované za prekvapivo výstižný popis kráľovej smrti.

3. Anglická revolúcia

Prekvapivo veľký počet štvorverší v Siecles bol pochopený ako odkaz na anglickú revolúciu v rokoch 1641 - 1660, t. j. na roky bojov medzi kráľovskou korunou a parlamentom, na prvú a druhú občiansku vojnu, na vládu Olivera Cromwella vo funkcii lorda protektora a na udalosti, ktoré nakoniec viedli k reštaurácií Stuartovcov v roku 1660. Dá sa predpokladať, že Nostradamus si Cromwella škaredil tak isto ako vodca Francúzskej revolúcie, pretože sa o ňom vyjadroval slovami nevyberanými - ako "tlstoch", "mäso"(mäsiar) a "bastard". Druhý výraz sa objavuje v poslednom riadku Siecles III., štvorveršia 80, ktorý sa zaoberá hlavne zharakterom Karola I. Predpokladám, že je myslený skôr metaforicky, v zmysle "nehodný", alebo "hanebný", ako vo svojom doslovnom význame. Prvý nájdeme v Siésles VIII., štvorveršie 76:
Skôr kôš mäsa ako kráľ Anglicka,
Narodený v temnotách,
získa svoje miesto násilím.
Zbabelý bez (katolíckej)
viery vykrváca zemi,
Jeho čas je tak blízko,
že povzdychujem.

Odkaz na Cromwella ako na mäsiara sa dá pochopiť v dvojitom zmysle. Na jednej strane sa vzťahuje na krvavé riadnie Cromwellových bojovníkov, ktoré nasledovalo beprostredne po ich víťazstve. Na druhej strane na legendu, podľa nej boli jeho predkovia v 15. Stor. Mäsiari a kováči. V skutočnosti bol Cromwellovv pôvod temný len pokiaľ nepochádzal z kruhov vysokej šľachty, ale pred občianskou vojnou viedol kľudný život nožšieho vidieckeho šľachtica. Časová nadväznosť k dobe Olivera Cromwella, o ktorej sa hovorí v poslednom riadku, robila 40 rokov - mám na mysli časovú vzdialenosť medzi prvým zverejnením a rokom Cromwellovho narodenia (1597).

4. Napoleón - cisár a vojak

Revolučné dianie v Európe, ktoré začalo vypuknutím Francúzskej revolúcie, nebolo len prechodným období. Prvá republika, ktorá nasledovala po období vlády Ludvíka XVI., bola obdobím neustálych zmien.

Robespierre a jeho spojenci nastúpili na miesto zmiernenejších direktóriom, po ktorom nasledoval komulát a cisárstvo Napoleona Bonaparta. Napoleónov vzostup a pád Nostradamus predpovedal v Siécles VIII., vo verši 57, ktorý znie:

Ako jednoduchý vojak
získa cisárstvo,
krátke šaty za dlhé
vymení,
Odvážny so zbraňou, oveľa horšie
proti cirkvi,
rozhnevá kňaza,
ako hríb nasaje vodu.

Výraz "krátke šaty" bol myslený ako krátky kabátik, ktorý budúci cisár nosil ako prostý čakateľ, tak i slávnostné oblečenie, ktoré so obliekal ako prvý konzul pri oficiálnych príležitostiach. Výraz "dlhé šaty", za ktoré krátke vymenil, bol korunovačný háv, do ktorého bol oblečený, keď ho v roku 1804 korunoval pápež Pius VII. Význam stretieho aštvrtého verša je jasný. V poslednom riadku štvorveršia 57 Siecles, kde Napoleón "rozhnevá kňaza", sa Nostradamus nemýlil. Napoleón naozaj rozhneval väčšinu katolíckeho kléru ako pred svojou korunováciou, tak i po nej. A to nielen jednoduchých farárov, ale tiež bidkupov, kardinálov a pápežov (Pia VI. A Pia VII.).
Nostradamus vedel, že "jednoduchý vojak získa cisárstvo", ale zrejme mal i presnú predstavu o vojakovom mene. Siécles VIII., verš 1:
Pau, Nay, Loron budú
skôr ohňom ako krvou,
aby sa kúpal v sláve, bude veľký.
muž plávať v sútoku,
Krokom v prístupe
zabráni,
Pampon a Durance ich budú
držať v medziach.

Tri mená na začiatku prvého riadku sú mená malých, historicky bezvýznamných miest v západnom Francúzsku. Nostradamus sa však domnieval, že sa majú tlačiť veľkými písmenami, čo u neho takmer vždy znamenalo, že takto písané slová užíva v inom zmysle, obvykle ako anagram alebo inú slovnú hračku. Anagram, ktorý z týchto miestnych mien vyčítal spoľahlivý francúzsky interpret Siecles, znie Napauleon Roy - teda "kráľ Napoleón". Nostradamus možno poznal Napoleónovo priezvisko, možno nie, ale je zrejmé, že poznal cisárov osud.

5. Koniec sveta

Pokiaľ Nostradamus nepredpovedal Apokalypsu na teraz, čo predpovedal pre zbytok 20. storočia a ďalej?
1 Siécles, 46. štvorveršie
Blízko Auchu, Lectouru a Mirande
veľký oheň bude padať z nebies po tri noci,
dôvod bude vidieť súčasne ako úžasný i podivuhodný,
potom sa zem zachveje.

Tu Nostradamus predpovedal návštevu zeme bytosťami z inej planéty. Pokiaľ by bytosti z inej planéty ďalekej od našej galaxie mali navštíviť našu planétu, ich loď by mohla spôsobiť "veľký oheň z neba" po dni a noci.
6 Siecles, 5.

štvorveršie
Tak veľký hladomor z vlny nákazy
zasiahne až k severnému pólu,
Samorobrin je sto míľ od pologuli,
oni potom budú žiť bez zákona, vyňanie z politiky.

Hladomor ako nešťastie je vždy s nami, ale v tomto štvorverší Nostradamus naznačuje, že dôjde z dlhotrvajúceho moru tak rozšíreného, že skutočne dosiahne polárnych oblastí. Mnohí prekladatelia Nostradamusových veršov sa domnievajú, že by tento mor mohol byť AIDS, teda Acquired Immune Deficiency Syndrome (Syndróm zlyhania imunity), ktorý bol po prvýkrát zaznamenaný v Bellevue, v lekárskom centre newyorkskej university, a od tej doby sa stal medzinárodnou epidémiou. Posledný riadok proroctva je obzvlášť mrazivý, pretože zobrazuje obete AIDS žijúce v izolácií ako malomocní. 8 Siécles, 77. štvorveršie
Antikrist rýchlo vyhladí tri,
dvadsaťsedem krvavých rokov bude trvať jeho vojna,
kacíri mŕtvi, zajatí alebo poslaní do vyhnanstva,
krvavé mŕtvoly, červená voda pokrýva zem.

V tomto štvorverší sa objavuje jedno z veľmi zriedkavých priamych použití slova "Antikrist".
10 Siecles, 31. štvorveršie
Zem sa trasie v Mortare,
Cornwall sv. Jurala napol utopený
neistým mierom vojna vypukne,
v cirkvi cez Veľkú noc, priepasť sa otvorí.

"Cornwall" sa doslovne prekladá ako "citový ostrov", a mohlo by preto ísť o celú Britániu. Tak či onak, zdá sa, že má prísť veľmi zložitá doba, kedy budú veľké oblasti britského územia pohltené morom pri zemetrasení. Potom, keď to všetci najmenej očakávajú sa zem ponorí do vojny.
10 Siecles, 55. štvorveršie
Strašná vojna, ktorú zápzd pripravil,
V roku nasledujúcom príde nákaza
tak strašná, že neprežijú mladí, starí ani zvieratá.
Krv, oheň, Merkúr, Mars, Jupiter vo Francúzsku.

V tomto štvorverší Nostradamus načasoval najdramatickejšie rozširenie AIDS v závislosti na "strašnej vojne" pripravenej západom. Človek by rád vedel, či nemohlo ísť o operáciu. Púštna búrka, ktorá aj keď obmedzená, čo sa týka cieľov, šokovala mnohých pozorovateľov svojou naprostou zúrivosťou. Ak je tomu tak, nemusíme na epidémiu dlho čakať.
10 Siécles, 75. Štvorveršie
Zem a vzduch tak mrazí moc vody,
potom prídu uctievať štvrtok,
ten, kto príde, nebude nikdy taký čistý,
zo štyroch štvrtín, ktoré si ho vážia.

Význam verša je v tom, že v tej dobe by sa svet mohol blížiť k novej dobe ľadovej.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk