Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antonio Vivaldi životopis

Barok je obdobím, kde platilo heslo, že život je o ničom, to znamená, že v tomto období ľudia sa báli smrti. Určite by nás napadlo, že ak toto obdobie je o ničom, tak by sme tu nenašli nijakého známeho človeka. Lenže práve jedným z významnych ľudí tohto obdobia je Antonio Vivaldi.
Antonio sa narodil v Benátkach. Hudobné základy mu dal otec, ktorý bol huslistom v hudobnej kapele, ktorá hrala v Chráme Svätého Marka. Keď mal 15 rokov, rozhodol sa tento červenovlasý mladík vstúpiť do kláštora. Začal študovať teológiu u G.Legrenziho a stal sa z neho kňaz. Počas štúdia dostal prezývku „ červený kňaz“ zrejme podľa jeho vlasov.
Ochorel a preto nemohol vykonávať túto kňazskú službu. Nemal čo robiť, tak sa začal venovať výlučne hudbe. Pôsobil ako huslista v Benátkach aj ako dvorný kapelník v Mantove. Dokonca bol dirigentom a učiteľ husľovej hry. Popritom vystupoval ako husľový virtuóz v Chráme svätého Marka. Tento chrám je s Vivaldovcami známy, veď kedysi tu Antoniov otec bol huslista.
Antonio bol známy ešte tým, že písal koncerty, viac ako 400. Svojími koncertami očaril skoro celú Európu, navštívil dokonca stovežatú Prahu, ba i Viedeň. V rodnej krajine je teraz jeden z najplodnejším skladateľom hudobného baroku. Patril medzi veľkých reprezentantoch hudobných skladieb Concerto grossom. Pestoval programové koncerty( Štvoro ročných období, L’Estro, armonico, cyklus La Stravaganza a i.) Veľký význam majú jeho husľové koncerty. Zaslúžil sa o rozvoj techniky husľovej hry. Dokázal by aj o mnoho viac, lenže niektorí mnísi mu závideli a práve preto že má mal červené vlasy, ľahko „ preukázali“ že je spriahnutý z diablom. Cheli ho upáliť, lenže nepodarilo sa im to, pretože Vivaldi opustil rodné Taliansko a odišiel do Viedne, kde sa mu páčilo, keď tam niekedy koncertoval. V roku 1741 umrel vo Viedni a dodnes je nezabudnuteľný tento červenovlasý skladateľ z Benátok.
Z jeho tvorby je zaujímavých niekoľko vecí, napríklad to, že sa mu pripisuje 49 opier(úplne zachovaných je 10), niekoľko orátorií, 23 symfónií, vyše 450 koncertov(221 pre husle)komorná hudba, 4 (75 a triových sonát) veľa cirkevných skladieb a iných skladieb.
V roku 1741 nás Antonio opustil, no nikdy nezabudneme na jeho 4 ročné obdobia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk