Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Adam Mickiewicz životopis

Najväčší poľský lyricko-epicky básnik, dramatik a publicista. Je predstaviteľ romantizmu.
Námetom poém je boj za slobodu a samostatnosť rozdeleného Poľska, v metafyzickej
faustovej dráme zobrazil osud povstania
v rokoch 1830-1831. Jeho prvé zbierky ohlásovali novú epochu v poľskej literatúre.
Prevažnú časť života strávil mimo svojej rodnej vlasti.Počas univerzitných študií sa
stal členom tajného študentského spolku, ktorého cieľom bola vlastenecká výchova,
vzdelávanie a druždnosť. Idey tejto skupiny vyjadril v Óde na mladosť.
Veril, že mládež pricedie svet k vzájomnej láske a priateľstva. Báseň
ovplyvnila i štúrovcov. Po odhalení tajného spolku Mickiewicza odsúdili do vyhnanstva
v Rusku. Tu napísal historický epos Konrad Wallenrod. Základnou myšlienkou diela
je, že silný jednotlivec preberá zodpovednosť za osudy vlasti a má právo použiť
všetky prostriedky na jej záchranu. Od roku 1829 žil v emigrácii v západnej Európe.
V Paríži vydával časopis ´La Tribune des Peuples´ a prednášal o slovanskej literatúre.
Za krymskej vojny odišiel do Turecka, kde organizoval poľské oddiely proti Rusku.
Za krátku dobu ochorel na choleru a zomrel v Carihrade.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk