referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Anton Hykisch životopis
Dátum pridania: 07.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pazuzu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 279
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Narodil sa 23. februára 1932 v Banskej Štiavnici. Po absolvovaní štúdia na vysokej skole ekonomickej v Bratislave (1956) pracoval ako inžinier v rozličných inštitúciach. Od roku 1962 bol redaktorom Československého rozhlasu v Bra -
tislave. Pracoval ako ekonóm podniku výtvarného umenia Dielo. Prvé poviedky a publistické pokusy ( recenzie, články ) začal uverejňovať v Mladej tvorbe po roku 1956. V debute Sen vchádza do stanice (1961) zobrazil
dramatický príbeh niekoľkých hodín. Hykisch patril medzi prvých prozaikov, ktorých tvorba signalizovala novú generačnú a umeleckú vlnu v literatúre šesťdesiatych rokov. V próze Krok do
neznáma (1963) sa znova podujal zaznamenať postoje svojej generácie, a to
na postave mladého inžiniera ekonóma, ktorý prichádza do praxe, spoznáva
nové prostredie a vstupuje - dosť nečakane a nepripravene - do zložitých vzťa -
hov v pracovnom kolektíve. Aj tretiu Hykischovu knihu, poviedkový výber
Stretol som ťa (1963), pokladáme dnes za generáčnú pämatnicu vtedajších
mladých ľudí.
S veľkým čitateľským úspechom sa stretla novela Naďa (1964), v ktorej autor
s miernym humorom a zhovievavou iróniou spojil ľúbostný príbeh vysokoško -
láčky, praktikantky vo fabrike, a čudáckeho mladíka - knihovníka so záznamom
každodenného rytmu výrobného prostredia. V románe Námestie v Mähringu (1965) opisuje príbeh skupiny študentov,
ktorí sa v päťdesiatych rokovch pod vplyvom propagandy rozhodli utiecť na Západ a tam sa stretnúť na námestí malého mesta. Ďaľším jeho dielom je rozsiahly historický román Čas majstrov (1977). Jeho historický pohľad na 16. storočie je triedny a sociálny.
Medzi jeho najnovšie diela patrí novela Vzťahy (1978). Autor v príbehu mladej
inžinierky Magdy Šimákovej, ktorá má ťažkosti v rodinnom živote a pritom
musí ako nekompromisná žena riešiť aj osobné konflikty na pracovisku. Novela
sa vyznačuje Hykischovým typickým vecným , úsečným štýlom jeho próz zo
šesťdesiatych rokov. Nenásilne sa v nej zjavuje spoločenské pozadie s objekt. kritickým obrazom politickej krízy vyvolanej pravicou v r. 1968 - 1969.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.