Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučín životopis

M. Kukučín - (Matej Bencúr)
Narodil sa v 1860 v dedine Jasenová a zomrel v 1926 v meste Lipník. Študoval na gymnáziu v Revúcej a v Martine neskôr v učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, neskôr v Prahe lekársku univerzitu. Potom odišiel na ostrov Vrač a odtiaľ do Južnej Ameriky. V roku 1922 sa vrátil na Slovensko, bol však znechutený pomermi ktoré tu vládli a vrátil sa späť do južnej Ameriky, neskôr do Záhrebu a odtiaľ do mesta Lipník kde aj zomrel. Jeho pozostatky previezli do Martina. Jeho diela delíme podľa miesta ich vzniku.
Na Slovensku napísal: Rysavá jalovica,
Neprebudený – je to príbeh mrzáka Ondruša Machuľu, ktorí sa stal obeťou svojej lásky ku Zuzane Bežanovie. Ondruš nakoniec zomiera – zhorí.
Dies irae (dni hnevu)
V Prahe napísal: Mladé letá, Pred skúškou, Na obecnom salaši.
V Dalmácii: Dom v stráni.
V južnej Amerike: Mať volá
Písal aj historické práce – Klbká, Košútky, Lukáš Blahosej Krasoň, Bohumil Valizlosť Zábor. Písal aj cestopisy.
Ostatné diela: Veľkou lyžicou, Vianočné oblátky, Keď báčik z chocholovia umrie, Na Podkonickom bále, Mišo...
Rysavá jalovica – humorne ladená poviedka, humorné situácie vychádzajú s charakteru hlavnej postavy: Adam Krt, jeho žena Eva, susedia Trnkovci.
Dej – Adam ide na trh predávať krpce za peniaze z predaja kúpi jalovicu a idú to so susedom osláviť do krčmi. Kravu ale nechá uviazanú pred krčmou a deď sa vrátia už jej tam niet. Odviedla ju Trnková lebo nevedela že krava je už predaná, keď to zistí Eva vyženie Adama z domu. Trnkovci kravu vrátia ale Adam sa stratil. Vráti sa až na Vianoce, vráti žene peniaze a sľúbi že už nikdy nebude piť.
Kukučín tu využil svoj láskavý humor – vidí nedostatky ale človeka neodsúdi lebo vidí nápravu.

Dom v stráni – autor v ňom rozvíja námet z prostredia Dalmatínskej dediny, no možno v ňom postrehnúť aj obraz pomerov na slovenskej dedine z konca 19 stor. v popredí záujmu autora je problém lásky na podklade majetkových a stavovských rozdielnosti, zasadený do životného príbehu dvoch rodín – starého a rozvážneho sedliaka Mateho Berca a statkárky Šori Anzuly. Napätie ľúbostného vzťahu medzi mladým statkárom Dubčicom a Mateho dcérou Katicou odzrkadľuje existujúce sociálne rozpory v spoločnosti. Hlavným hrdinom románu je mladý hrdý Mate Berc. Je to silný jednotlivec s pozitivnými vlastnosťami, predstaviteľ sedliackej patriarchárnosti, tradície.

Najmladšia Bercova dcéra Katica je ešte nevyhranená bytosť, vo vzťahu k otcovi sa najviac vzdiali od jeho životných predstáv a názorov, stavia sa k nim kriticky. Láska Nika a Katice má v románe svoj začiatok, vyvrcholenie a rozplývanie. Keď u Katice po prvotnej vypočítavosti rastie láska k Nikovi u Nika dochádza k odcudzeniu v dôsledku rozumovej úvahy skepsy. Predstaviteľkou statkárstva je Šora Anzula Dubčicová. Autor ju obdaril kladnými vlastnosťami, múdrosťou, rozvážnosťou a pracovitosťou. Predstaviteľom podnikateľskej sféry je obchodník Zandome.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk