Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Brigita Schmognerová životopis

ministerka financií Slovenskej republiky
Brigita Schmögnerová sa narodila 17. novembra 1947 v Bratislave. V rokoch 1966-1971 študovala na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Bratislave a v období 1971-1976 bola odbornou asistentkou na katedre ekonomicko-matematických metód Fakulty riadenia VŠE v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala odbor matematická štatistika (1976). V rokoch 1976-1979 robila externú ašpirantúru na VŠE v Bratislave a získala hodnosť kandidáta ekonomických vied. Ďalšie vzdelanie si doplnila na študijnom pobyte v Centre ekonomického plánovania v Aténach a krátkym študijným pobytom na Georgetownskej univerzite vo Washingtone. B. Schmögnerová pracovala od roku 1976 do marca 1979 ako vedecká pracovníčka, neskôr vo funkcii vedúcej odboru pre makroekonómiu Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Bola poradkyňou podpredsedu vlády, neskôr odbornou poradkyňou v komisiách Ministerstva priemyslu SR ( od roku 1990 do júna 1992). Od marca do novembra 1994 bola podpredsedníčkou vlády SR pre hospodárstvo. Od novembra 1994 bola poslankyňou NR SR za SDĽ, členkou výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu. V SDĽ od roku 1995 zastáva funkciu podpredsedníčky, najprv pre ekonomickú a sociálnu politiku, neskôr pre hospodárstvo. Na jar 1998 navrhli poslanci NR SR za SDĽ B. Schmögnerovú na funkciu prezidenta SR do tretieho kola prezidentských volieb. Je vydatá, má syna. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk