Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Amos Komenský

Ján Amos Komenský
(1592-672)

Český pedagog,filozof,jazikovedec,spisovateľ,cirkevný hodnotár.Pôvodne učiteľ a kazateľ v Přerove a Fulneku.Po bitke na Bielej hore 1620 sa musel skrývať.Od roku1628 žil natrvalo v exile. Postupne sa sal ako európsky uznávaný učenec a posledný biskup Jednoty bratskej jedným z predstaviteľov českej emigrácie.Pôsobil v Poľsku, vo Švédsku, v Anglicku,Uhorsku a v Holandsku v Amsterdame,kde aj zomrel,pochovaní je v Naardene.Je zakladateľom didaktiky-vedy o výchove a vyučovaní. Prepracoval odsah vzdelávania podľa veku detí,sústavu vyučovacích predmetov a hodín, didaktické princípy (názornosť,sústavnosť,postupnosť) a metódy vyučovania. Jeho hlavnými dielami sú Didactica magna (Veľká didaktika), Informatorium školy mateřské,Schola ludus(Škola hrou).... .Jeho pedagogické diela sa na Slovensku vydávali už počas jeho života, v roku 1650 navštívil bratské zbory českých exulantov na Slovensku.Po vzniku Čs.republiky bola po ňom pomenovaná univerzita v Bratislave a od roku 1955 je 28.marec deň jeho narodenia,vyhlásený za deň učiteľov.

Zdroje:
Śkolský lexikón -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk