Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pavol Hamžík životopis

Podpredseda vlády SR pre európsku integráciu
Narodený: 20. augusta 1954
Národnosť: slovenská
Rodinný stav: ženatý, 2 deti
Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V zahraničnej službe bývalého Česko-Slovenska a neskôr samostatnej Slovenskej republiky prešiel všetkými stupňami diplomatickej hierarchie od veľvyslaneckého tajomníka až po mimoriadneho a splnomocného veľvyslanca.Počas predsedníctva bývalého Česko-Slovenska v Konferencii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE, dnešná OBSE), predsedal riadiacej skupine KBSE pre vojnovú krízu v bývalej Juhoslávii.Po 1. 1. 1993 pôsobil ako vedúci vládnej delegácie a neskôr Stálej misie SR pri KBSE, viedol vládnu delegáciu SR na súbežne prebiehajúcich odzbrojovacích rokovaniach vo Viedni a bol predstaviteľom SR v riadiacej trojke KBSE. Od mája 1994 do augusta 1996 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Spolkovej republike Nemecko. 27. 8. 1996 bol vymenovaný za ministra zahraničných vecí SR. Z tejto funkcie odstúpil 26. 5. 1997 po zmarenom referende o členstvo SR v NATO a priamej voľbe prezidenta. Aktívne ovláda nemecký, anglický a ruský jazyk, dohovorí sa francúzsky, maďarsky a dánsky. Je spoluzakladateľom a predsedom Strany občianskeho porozumenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk