Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Milan Ftáčnik životopis

minister školstva a vedy Slovenskej republiky
Milan Ftáčnik sa narodil 30. októbra 1956 v Bratislave. V roku 1980 ukončil vysokoškolské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte (MFF) UK v Bratislave. Od roku 1980 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na katedrách teoretickej kybernetiky, umelej inteligencie a na katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu MFF UK. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice. Od januára 1991 je členom Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Bol podpredsedom strany, neskôr podpredsedom pre zahraničné styky. Od marca 1990 bol poslancom SNR, neskôr členom Predsedníctva SNR a predseda poslaneckého klubu. Poslancom NR SR sa stal opäť po parlamentných voľbách 1992 a 1994. Od novembra 1994 do októbra 1998 bol členom výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, členom Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a SR (SPV EÚ SR) a výboru NR SR pre európsku integráciu. Je ženatý, má dve deti. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk