Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Luther: životopis

Nemecký cirkevný reformátor , zakladateľ nemeckého protestantizmu . Teológ , filozof, vynikajúci znalec biblie. Študoval aj niektorých reformátorov a stredovekú mystiku. Základné myšlienky svolej reformy církve sformuloval v 95 tézach ( 31.10.1517 ich pribil na dvere chrámu vo Wittembergu). Bol proti odpustkom a vyzval všetkých , čo s ním nesúhlasia , k verejnej disputácii. Tým bola zahálená takzvaná nemecká reformácia. Luther hlásal, že spasenie je možné dosiahnuť predovšetkým cez vieru samu. 1519 sa v Lipsku verejne prihlásil k názorom J.Husa.

1520 ho pápež uvrhol do kliatby cirkevnou bulou ( pápežská listina s kovovou pečaťou - z olova ). Luther ju neskôr verejne spálil. 1521 na zasadnutí ríšskeho snemu vo Wormse bol vuzvaný , aby svoje tézy odvolal. Po tom , jako bol prehlásený kacírom sa stiahol z verejného života a na hrade Wartburg prekladal bibliu do nemčiny.Jej preložením položil základy k spisovnej nenčine. Písal tiež náboženské spisy a traktáty ( pojednanie o náboženských otázkach ).1529 na zasadnutí ríšskeho snemu vo Špýre predložili vyznávači Lutherových zásad protest proti zákazu reformácie ( odtiaľ protestanti ). O rok neskôr spísal jeho žiak Melanchtom základné články viery , ktoré boli predložené cisárovi na zasadaní ríšskeho snemu v Augusburgu . boli to takzvané aufsburské konfesie a boli základom luteránskej církve.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk