Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jozef Macejko životopis

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
od 12. 8. 1999
Narodil sa 29. marca 1958 v Prešove. V roku 1982 absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT (v súčasnosti Slovenská technická univerzita) v Bratislave. Postgraduálne štúdium v odbore ekonomika a stavebníctvo absolvoval na tej istej fakulte v roku 1990.
Dva roky po ukončení štúdia sa zamestnal v prešovskom závode Cestných stavieb, a.s. Košice, kde pracoval až do roku 1998. V tomto podniku prešiel viacerými funkciami: pracoval ako asistent stavbyvedúceho, v rokoch 1984-1985 bol dispečerom závodu, neskôr vedúcim oddelenia dopravy a stavebných mechanizmov a v rokoch 1987-1990 vedúcim technickej prípravy výroby a zakázky.
Nasledujúcich osem rokov až do poverenia výkonom funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa závodu.
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ho 1.marca 1999 na základe výsledkov výberového konania vymenoval do funkcie generálnho riaditeľa Slovenskej správy ciest.
Od roku 1993 je J. Macejko členom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a po vzniku Slovenskej demokratickej koalície (SDK) v roku 1998 sa stal aj jej členom. Predtým nebol angažovaný v žiadnej politickej strane.
Je ženatý, bezdetný. Trvalé bydlisko má v Prešove.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk