Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jozef Murgaš: životopis

* 17. 2. 1864 Tajov pri Banskej Bystrici
+ 11. 5. 1929 Wilkes Barre, Pennsylvánia, USA

Rímskokatolícky kňaz, vynálezca svetového formátu, priekopník rádiotelegrafie, maliar, politik, organizátor a zberateľ.

Reverend Jozef Murgaš sa narodil roku 1864 v Tajove .Už ako žiak vynikal bystrosťou umu a zručnosťou rúk so sklonom k maliarstvu. Študoval v kňazskom seminári v Ostrihome a B.Bystrici, kde sa s mimoriadnou intezitou venoval štúdiu elektrotechniky a potajomky kreslil. Tento talent postrehol aj významný slovenský maliar Dominik Skutecký, ktorý ho nabádal študovať maliarstvo. Tak aj urobil. V Budapešti a v Mníchove sa jeho talent rozvinul do oblasti sakrálneho maliarstva, s obľubou však maľoval aj slovenské krajinky a slovenské historické osobnosti.

Po návrate pôsobil ako kaplán v Chrenovci, Slov.Lupči, Dubovej a v Lopeji. Počas pôsobenia v Lopeji v rokoch 1894 -96 namaľoval aj veľký sakrálny obraz sv.Juraja, ktorý je dodnes umiestený na hlavnom oltári.

Jozef Murgaš patril medzi zriedkavo vzdelaných Slovákov. V roku 1896 emigroval do Ameriky. Tu v baníckom mestečku Wilkes - Barre v Pensylvánii venoval všetky svoje sily pre svoj národ. Staral sa o našich vysťahovalcov, ako miestny farár vybudoval nový kostol, knižnicu, školu, telocvičňu a športové ihriská, ktoré doposiaľ slúžia pre amerických Slovákov.

Bol spoluzakladateľom komunity sestier Sv. Cyrila a Metoda. Venoval sa deťom a mládeži.

Bol zakladajúcim členom Slovenskej ligy v Amerike. Ako predseda Slovenskej národnej rady v Amerike organizoval zbierku podporujúcu vznik Česko - Slovenskej republiky. V roku 1918 spolupodpisuje Pitsburskú dohodu , kde zástupcovia Čechov /Masaryk a iní/ a Slovákov /Štefánik a iní/ sa zaviazali vytvoriť spoločný štát .

Usilovne pracoval aj na iných činnostiach. Jeho zbierka motýľov mala deväť tisíc exemplárov z rôznych kútov sveta. Dva z nich sú aj dnes na výstave v Tajove. Na fare si zriadil elektrotechnické laboratórium, študoval fyziku, elektrotechniku, rádiotelegrafiu a veľa experimentoval. Potrebné financie získaval prevažne maľovaním obrazov. V oblasti bezdrôtovej telegrafie získal v USA 12 patentov. Bol najúspešnejším slovenským vynálezcom. Dnes po ďalších zdokonaleniach pri samozrejmom používaní rádia a bezdrôtového prenosu dát si málokto uvedomuje, že pri kolíske tohoto diela mal on priamu účasť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk