referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Ján Kačala: Životopis
Dátum pridania: 03.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Myscho98
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 452
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Narodil sa 8. aprila 1937 v Dobsinej v ucitelskej rodine. Zakladnu skolu vychodil v rodisku, maturoval na Gymnaziu v Roznave, studoval na Vysokej skole pedagogickej v Bratislave studijny odbor slovensky jazyk a literatura. Roku 1958 nastupil ako stredoskolsky profesor na Gymnazium v Pezinku, roku 1963 sa stal pracovnikom Jazykovedneho ustavu L. Stura SAV v Bratislave, od roku 1992 posobi na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenskeho v Bratislave.

Po absolvovani internej vedeckej aspirantury v odbore slovensky jazyk na zaklade obhajoby kandidatskej dizertacie zo slovenskej syntaxe roku 1968 ziskal hodnost kandidata filologickych vied a roku 1983 obhajobou doktorskej dizertacie ziskal vedecku hodnost doktora filologickych vied. Roku 1987 sa stal clenom korespondentom SAV, rok nato clenom korespondentom CSAV. V rokoch 19811991 bol riaditelom Jazykovedneho ustavu L. Stura SAV, v rokoch 19881989 clenom Predsednictva SAV.

Okrem toho viac rokov bol clenom plena a prezidia Slovenskej komisie pre vedecke hodnosti, clenom a podpredsedom vedeckych kolegii SAV a CSAV, Slovenskej jazykovednej spolocnosti pri SAV, clenom vedeckych rad vysokych skol atd. Od r. 1993 je veducim Katedry slovenskeho jazyka a literatury Pedagogickej fakulty UK. Je clenom viacerych medzinarodnych vedeckych spolocnosti a medzinarodnych vedeckych organov. Po prechode na Pedagogicku fakultu Univerzity Komenskeho v Bratislave roku 1992 sa habilitoval na docenta na odbor slovensky jazyk a roku 1995 ho vymenovali za profesora slovenskeho jazyka. Roku 1995 sa stal predsedom Akreditacnej komisie, poradneho organu vlady SR, od roku 1997 je predsedom Ustrednej jazykovej rady, poradneho organu ministra kultury SR.


Vo vedeckej praci sa sustreduje na gramaticky system sucasnej spisovnej slovenciny, osobitne na slovensku a vseobecnu syntax, na vyskum slovnej zasoby a jej lexikograficky opis, na teoriu narodneho a spisovneho jazyka a jazykovej kultury a na dejiny spisovnej slovenciny.

Ako jazykovedec zacal publikovat roku 1963 v jazykovednych casopisoch a jeho doterajsia vedecka cinnost zahrna sest samostatnych kniznych monografii: Doplnok v slovencine (1971), Sloveso a semanticka struktura vety (1989), Slovencina vec politicka? (1994) Kulturne rozmery jazyka. Uvahy jazykovedca (1997), Spisovna slovencina v 20. storoci (1998), Syntakticky system jazyka (1998). Pracu Dejiny spisovnej slovenciny v nacrte (vo vyrobe) (1995) napisal v spoluautorstve s Rudolfom Krajcovicom. Publikoval vyse 250 povodnych vedeckych prac, ktore boli uverejnene vo vedeckych casopisoch a zbornikoch doma i v zahranici. Ako spoluautor sa zucastnil na tvorbe 7 kniznych prac a 8 vedeckopopularizacnych publikacii a ucebnic. Napisal vyse 400 odbornych a vedeckopopularizacnych prispevkov a do sto recenzii, sprav a prilezitostnych prispevkov. Vyznamna je jeho autorska, redaktorska a organizatorska ucast na priprave Kratkeho slovnika slovenskeho jazyka (1987, 2. vydanie 1989, tretie, doplnene a prepracovane vydanie 1997) a Pravidiel slovenskeho pravopisu (1991, druhe, doplnene a prepracovane vydanie 1998) ako celospolocensky dolezitych kodifikacnych priruciek o slovencine, ako aj Encyklopedie jazykovedy (1993).


Okrem vedeckej, kodifikatorskej a vedeckoorganizacnej prace ma za sebou bohatu popularizacnu a redakcnu cinnost. V rokoch 19711991 bol hlavnym redaktorom jazykovedneho casopisu Kultura slova. Do povedomia verejnosti vstupil aj ako publicista. Jeho komentare, uvahy a prihovory uverejnene v rokoch 19901994 vysli pod nazvom Navrat ku korenom.


Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.