Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Druget Juraj II.: Životopis

Juraj II. Patrí medzi málo známych členov tohto významného rodu, ktorý používal prídomok z Humenného. Prídomok, ako je všeobecne známe, nevyjadruje pôvod Drugetovcov. Pochádzajú z Francúzska, prešli do Neapola a odtiaľ k nám prichádzajú na začiatku 14. storočia.

O Jurajovi II. Vieme len toľko, že bol županom stolice Užskej a pánom Trebišovského hradu. Z jeho života poznáme len jednu epizódu: zo žiarlivosti vyhodil von okno svojho tajomníka Jána Tušického (Tussay). Manželkou Juraja Drugeta bola Eufrozína Dóciová.
V turzovskej korešpodencii sa od Juraja II. Drugeta zachovali štyri listy z rokov 1606-1612. Všetky sú napísané v Humennom a Užhorode a adresované Jurajovi Thurzovi, majú súkromný charakter. Priateľmi asi neboli, lebo roku 1608 Juraj Druget robil Jurajovi Turzovi ťažkosti pri jeho uvedení do držby Tokajského hradu a panstva.

O erbe Drugetovcov je známe, že azda ani jeden rod nemá toľko obsahových a farebných variácií, ako práve oni. Pripúšťa sa, že variácie erbu vyjadrujú jednotlivé vetvy rodu.

Juraj II. Druget má v Kubínyiho zbierke pešať z roku 1608. Používal ju ako župan stolice Užskej, o čom svedčí kruhopis pečate GEORGIVS DRVGET DE HOMONNA COMES COMITTATUS VNG. Legendu ukončuje dátum vyhotovenia pečatidla, ten je však na našom odtlačku nečitateľný. Toto typárium použil Juraj II. Aj roku 1610. Na publikovanej reprodukcii pečate takisto chýba dátum. Autor kresby totiž neopodstatnene roztiahol text kruhopisu aj cez miesto, kde je v origináli letopočet. Farebne je erb takýto: na červenom štítše je zelené brvno a na ňom tri zlaté spony, v hornom poli štítu sú štyri, v dolnom tri čierne drozdy. Klenot tvoria dve orlie krídla (pravé je čierne, ľavé červené) na ktoré je prenesené štítové znamenie. Drozdy v klenote sú zlaté. Prikrývadlá sú zlato-čierne a zlato-červené.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk