Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Michela de Nostredame: Životopis

*1503 - +1566
Ve St. Remi, 14 prosince roku 1503 se narodil nejproslulejší vizionář dějin Michel de Nostredame, známější spíše pod pseudonymem Nostradamus. Byl z židovské rodiny, kterou donutila inkvizice ke katolicizmu.
V mládí ho jeho otec učil vědám. Odešel na univerzitu v Avignonu, kde studoval svobodná umění. Později, na univerzitě v Montpellier, složil zkoušku z medicíny a založil si vlastní praxi, kde pomáhal obětem moru z Montpellier a okolí.
Kolem roku 1543 se oženil a založil rodinu. Avšak mor záhy ukončil životy jeho dvou dětí a ženy. (jejich jména nejsou známa)
Byl pronásledován inkvizicí a cestoval po Itálii a Francii přes šest let. Usadil se až v městečku Salon ve Francii roku 1554, kde si vzal svou druhou ženu Anne Ponsart Gemmele. Měl s ní šest dětí. Tři syny a tři dcery.

Roku 1555 napsal svůj první svazek "Centuries" o stech čtyřverších. V následujících letech dokončil devět dalších svazků
1564 ho vzal do svých služeb král Charles IX.
Večer 1. července 1566 chtěl po knězi poslední rozhřešení. Když ho kněz odbyl se slovy:"Až zítra", Nostradamus mu odpověděl:"Již nenajdeš mne mezi živými až vyjde slunce.". Michel de Nostradame zemřel v noci z 1. na 2. července 1566.

Zde následuje jedno z jeho nejznámějsích proroctví vztahující se k naší nedávné minulosti:

Předpověď příchodu Hitlera a II. světové války.
Francouzký originál
Bestes farouches de faim
fleuves tranner
Plus part du champ
encore Hister sera
En caige de fer le grand
sera traisner
Quand rien enfant de
Germain observa.

Český překlad
Verze věřící Eriky Cheetham (Překlad z angličtiny)
Hladové volné bestie
překročí řeky
Největší část bitvy
bude proti Hitlerovi
On bude příčinou toho, že velcí muži
budou vláčeni v železné kleci
Když syn Germánie
neposlechne zákon ("poslechne žádný zákon")

Pozn. Je známo, že Nostradámova proroctví jsou mnohdy nejasná a obtížně rozluštitelná, proto jejich překlady jsou často jen pouhými domněnkami a hypotézami. Bohužel, velice záleží i na tom konkrétním člověku, který Nostradamovy vize prezentuje a komentuje - mnohdy se stává, že někteří autoři překladů mívají až příliš bujnou fantazii či se snaží přizpůsobit si verše za každou cenu své vlastní potřebě. Tím nechci tvrdit, že všechno to, co Nostradamus předpověděl a zaznamenal do svých veršů, je pouze náhoda či výsledek chybné interpretace. Nostradamus byl na svou dobu nesporně člověk velice vzdělaný a sečtělý - i když v tomto ohledu nebyl rozhodně jediný. Byl židovského původu, jak už víme, a tudíž měl přístup i ke knihám a pramenům, které byly v té době pod přísnou cenzurou katolické církve. Studoval antickou i arabskou kulturu a mnohé z poznatků těch dob využíval ve svém "vědeckém" životě. Byl také kabalistou a studoval medicínu, astrologii, astronomii, alchymii a magii (dnes bychom řekli chemii a matematiku), také jistě znal i různé praktiky (hojně používané dnes různými "kontaktéry" a "mesiáši") přispívající ke změněným stavům vědomí - tato dosud né zcela probádaná oblast může být jedno z možných vysvětlení jeho prorockých schopností...
Je proto na každém, aby posoudil, zda je vše pouze shoda šťastných (většinou spíše nešťastných) náhod, nebo na tom přeci jenom něco bude...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk