Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Vojtaššák. Životopis

JÁN VOJTAŠŠÁK: (1887 – 1965)

Ján Vojtaššák sa narodil 14. 11. 1877 v obci Zakamenné. Pochádzal z roľníckej rodiny. Ľudovú školu navštevoval v rodisku a v Stankovanoch, 1889 gymnázium Trstená a Ružomberok, 1895 teológia Spišská Kapitula. Neskôr sa stal kapitulným vikárom a rektorom seminára. Na biskupa bol slávnostne vysvätený spolu s Dr. Karolom Kmeťkom a Mariánom Blahom 21. februára 1921 v Nitre. V rokoch 1932 - 33 rozšíril seminár a učiteľský ústav.

Po vzniku Slovenskej republiky roku 1939 bol podpredsedom Štátnej rady. Prvýkrát ho zatkli 5. 5. 1945 a väznili v Bratislave. Žiadosť československej vlády, aby bol J. Vojtaššák pozbavený úradu diecézneho biskupa, Vatikán zamietol. Od 3. 6. 1950 bol internovaný v biskupskej rezidencii, 15. 11. 1950 deportovaný do Prahy-Ruzyně s okovami na rukách a zaviazanými očami, 15. 1. 1951 v Bratislave odsúdený na 24 rokov ťažkého väzenia a ďalšie tresty (500 000 korún pokuty, konfiškáciu majetku, stratu občianskych práv) za „úklady proti republike, velezradu, vojenskú zradu a vyzvedačstvo“. Po amnestii 5. 10. 1963 žil v Oravskej Lesnej a v Senohradoch pri Prahe. Zomrel 4.8. 1965 v Řičanoch pri Prahe. V roku 1990 bol rehabilitovaný zrušením rozsudku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk