Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Thomas More životopis

- bol kancelárom Henricha VIII., svojmu kráľovi sa však postavil na odpor. Neschvaľoval jeho konanie a to ho stálo život.

Roku 1529 anglický kráľ Henrich VIII. nečakane prepustil Thomasa Wolseyho, svojho lorda kancelára. Wolsey sa previnil tým, že sa mu nepodarilo presvedčiť pápeža Klementa VII., aby Henrichovi povolil rozvod s kráľovnou Katarínou Aragónskou. Muž, ktorý mal Wolseyho nahradiť, bol úspešný londýnsky právnik, ktorého učenosť uznávala celá Európa, sir Thomas More (1478 - 1535).

More až priveľmi dobre poznal Henrichov dvor a jeho nebezpečné intrigy, ale kráľova žiadosť sa rovnala rozkazu, a tak funkciu bez nadšenia prijal.

More bol presvedčeným stúpencom rímskokatolíckeho náboženstva: cirkev chcel reformovať, nie však zničiť. Inšpiráciu nachádzal v novom humanistickom myslení, ktoré sa obracalo k ideálom gréckeho a rímskeho sveta. Vo svojej satire Utópia (grécky "nijaké miesto") z roku 1516 opisuje republiku, ktorú spravodlivo a v Božej bázni riadi rozum. Medzi riadkami však bolo cítiť ostrú kritiku tudorovskej spoločnosti. More, ktorého jeho súčasník Robert Whittington charakterizoval ako "muža do nepohody", nebol právnickým suchárom, naopak, za každých okolností prejavoval zmysel pre humor a veselosť, čím občas poburoval svojich moralistických súčasníkov - napríklad nápadníci jeho dcér si ich mohli prísť obzrieť nahé, aby potom neboli prekvapení.

Henrich vymenoval Mora za kancelára preto, že bol vynikajúcim učencom a sudcom. Sľúbil mu, že v delikátnej záležitosti svojho rozvodu nebude "spôsobovať ťažkosti jeho svedomiu". Kancelár vzal kráľa za slovo a pri všetkej úcte odmietol považovať kráľov rozvod za zákonný. Henrich sa naďalej staval na odpor voči pápežovi, a tak sa More roku 1532 svojho úradu vzdal. O rok neskôr sa Henrich s Katarínou rozviedol a oženil sa s Annou Boleynovou.

Zákon o supremácii (nadvláde) z roku 1534 vyhlásil kráľa za hlavu cirkvi v Anglicku namiesto pápeža. Henrich vzápätí zrušil výsady cirkvi, skonfiškoval jej pozemky a majetky kláštorov. Reakcia biskupov bola zmätená: niektorí kráľovo nové postavenie prijali, iní ho odmietli. Ďalší zákon z roku 1534 stanovil, že každý, kto otvorene prejaví nesúhlas s kráľovým postupom, sa dopustil vlastizrady.

Rochesterský biskup John Fisher platnosť Zákona o supremácii odmietol a za to ho odsúdili a sťali. Henrich chcel Fisherovou popravou Mora varovať, aby ustúpil.

Dosiahol však práve opačný účinok - More neochvejne odmietal prijať Henricha za hlavu cirkvi, a preto bol obvinený z velezrady. Rok ho väznili v Toweri a 6. júla 1535 postavili na popravisko. Žartoval s katom, ktorému povedal: "Len si dám nabok bradu, tá sa predsa nijakej velezrady nedopustila."

Fisherova a Morova poprava šokovali katolícku Európu a rozkolu medzi Anglickom a Rímom vtlačili trvalý charakter. Po štyroch storočiach katolícka cirkev obidvoch mužov vyhlásila za svätých.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk