Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pál Csáky: Životopis

podpredseda vlády Slovenskej republiky pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

Dátum a miesto narodenia:21.03. 1956, Šahy, Slovenská republika
Stav:ženatý, štyri dcéry
Národnosť:maďarská
Vzdelanie
1976 - 1980 Vysoká škola chemicko-technologická, Pardubice, ČR
Diplomovaný inžinier
Obor: fyzikálna organická chémia
Zamestnanie a politické funkcie
2002 - súčasnosť Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
1998 - 2002 Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj
1998 - súčasnosť Podpredseda Strany maďarskej koalície a predseda ministerského klubu
1992 - 1998 Predseda poslaneckého klubu Maďarského kresťansko-demokratického hnutia
1991 - 1998 Podpredseda Maďarského kresťansko-demokratického hnutia
1990 - Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky - znovuzvolený v 1992, 1994, 1998, 2002
1981 - 1990 Vedúci technológ, LEVITEX, Levice
Členstvo vo výboroch
1998 - súčasnosť Predseda nasledujúcich výborov a rád vlády:
Výbor ministrov pre európske záležitosti
Rada vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Rada vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami
Rada vlády pre mimovládne organizácie
Rada vlády pre trvalo-udržateľný rozvoj
Výbor ministrov pre drogovú závislosť a kontrolu drog
Členstvo v inštitúciách EU a Rady Európy
1994 - 1998 člen Spoločného výboru Národnej rady SR a Európskeho parlamentu
1993 - 1994 člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
Publikácie
Knihy v maďarskom jazyku:
1998 - Két világ között (Medzi dvoma svetmi), Foundation of Mécs László, Bratislava
1994 - Magyarként Szlovákiában (Byť Maďarom na Slovensku), Pannonia, Bratislava
1994 - Úton (Na ceste), Madách, Bratislava
1993 - Csillagok a falu felett (Hviezdy nad dedinou), R-press, Levice
1992 - Emlékek könyve (Kniha spomienok), Madách, Bratislava
Viac ako 1000 rôznych článkov, beletria, publicistika
Jazyky
český, ruský, anglický, nemecký, maďarský
Záujmy
hudba, hra na klavír, literatúra, divadlo, fitnes, plávanie

Linky:
Vláda SR - www.vlada.gov.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk