Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ivan Mikloš: Životopis

podpredseda vlády SR a minister financií SR
Mininsterstvo financií SR

Narodený: 2. júna 1960, Svidník, Československo
Národnosť: slovenská
Stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie:
1979 - 1983 Národohospodárska fakulta Vysokej školy
ekonomickej, Bratislava, špecializácia dlhodobé
plánovanie a prognózovanie
1993 London School of Economics, Londýn, Veľká Británia

Doterajšie zamestnania:
1983 - 1987 asistent, Vysoká škola ekonomická, Bratislava
1987 - 1990 odborný asistent, Vysoká škola ekonomická, Bratislava
1990 poradca podpredsedu vlády SR zodpovedného za ekonomickú reformu
1990 - 1991 riaditeľ odboru hospodárskej a sociálnej politiky, Úrad vlády SR
1991 - 1992 minister privatizácie SR
1992 - 1998 výkonný riaditeľ a prezident spoločnosti M.E.S.A.10
1994 - 1998 prednášateľ, Trnavská univerzita, predmet „Ekonomická transformácia
1997 - 1998 člen Dozornej rady Fondu národného majetku
1998 dezignovaný prvý viceprezident East – West Institute, New York
1998 - podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Politická činnosť:
1992 – 1993 Občianska demokratická únia, prvý podpredseda
1993 - 2000 Demokratická strana, predseda v r. 1994
2001 - Slovenská demokratická a kresťanska únia

Publikačná činnosť, účasť na konferenciách:
desiatky štúdií, odborných a odborno-populárnych článkov, aktívna účasť na mnohých odborných konferenciách u nás aj v zahraničí; predovšetkým oblasť ekonomickej transformácie a privatizácie

Jazykové znalosti:
anglicky, rusky – plynulo

Iné:
člen Windsorskej skupiny (od r. 1993),
člen Medzinárodného poradného orgánu Novej atlantickej iniciatívy (od r. 1995),
člen skupiny Svetového ekonomického fóra - Globálni lídri pre zajtrajšok (od r. 1999),
doktor práv honoris causa Alma College v Michigane, USA (2000)

Záujmy:
šport (tenis, windsurfing, lyžovanie)

Linky:
Vláda SR - www.vlada.gov.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk