Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Daniel Lipšic: Životopis

Narodil sa 8. júla 1973 v Bratislave. V roku 1996 vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V roku 1994 sa zúčastnil na študijných pobytoch na Georgetown University Law Center vo Washingtone a na University of Minnesota Law School v americkom Mineapolise. V rokoch 1997 a 1998 absolvoval postgraduálne štúdium postupne na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde sa zdokonaľoval v odbore ústavného práva a na Harvard Law School v Cambridge (USA).

V rokoch 1996-1997 pracoval ako vedúci projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky. V rokoch 1997 a 1998 pôsobil na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove a do začiatku decembra 1998 potom v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka. Od 9. decembra 1998 do 31. marca 2002 zastával Daniel Lipšic funkciu vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti SR. Z ministerstva spravodlivosti odišiel k 1. aprílu, v súvislosti so začatím účinnosti zákona o štátnej službe, podľa ktorého je štátna služba budovaná aj na princípe politickej nezávislosti a ako podpredseda KDH sa rozhodol funkciu vedúceho úradu MS SR ďalej nezastávať. Od 1. apríla 2002 pracuje ako advokát.

Má za sebou bohatú publikačnú činnosť v právnických odborných časopisoch. V rokoch 1991-1995 bol Daniel Lipšic predsedom Občiansko-demokratickej mládeže (ODM). Od roku 1997 je členom Rady expertov Inštitútu konkurzného práva. Na sneme KDH 21.10.2000 ho zvolili za podpredsedu KDH pre vnútornú politiku. V tejto funkcii ho potvrdil aj novozámocký snem KDH v októbri 2001. Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. Je slobodný.

podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Legislatívna rada vlády SR

Linky:
Vláda SR - www.vlada.gov.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk