Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Franz Kafka: Životopis

Franz Kafka, jeden z najväčších predstaviteľov svetovej literárnej prózy, predstaviteľ literárneho smeru existencializmu a skvelý psychoanalytik. Jeho diela boli od druhej svetovej vojny vydávané po celom svete v rôznych prekladoch a enormných nákladoch. V socialistických štátoch boli jeho diela zakázané, pretože sa nezhodovali s ideológiou štátneho zriadenia. Ak sa už o ňom písalo, tak len v negatívnom zmysle. Franz Kafka sa narodil roku 1883 v Prahe v rodine veľkoobchodníka. Tu prežil aj väčšinu svojho života, a ako sa sám vyjadril, prežil svoj život v magickej Prahe, ktorá je Jeruzalemom Európy. Zatiaľ čo jeho matka Júlia, rodená Lovyová, pochádzala zo vzdelanej rodiny, jeho otec, Hermann Kafka pochádzal z chudobných a nevzdelaných pomerov. Bol to však človek veľmi vitálny a snažil sa o spoločenský vzostup. Franz Kafka mal troch súrodencov - sestry, z ktorých najmladšia, Ottília, mu bola veľkou oporou ako v detstve, tak aj po prepuknutí jeho nepríjemnej choroby. Aj napriek veľkému vekovému rozdielu deviatich rokov ako jediná prejavila pochopenie a cit pre Franzovu povahu ale aj jeho písanie. So sestrou tvorili výborný tým vo vnútri rodiny a navzájom si pomáhali vydržať tlaky, najmä zo strany otca, ktorý sa choval ako domáci tyran. V jednom kuse po deťoch kričal, že si majú vážiť, čo majú, lebo to majú vďaka nemu. Aj cez to bol pre Franza jeho otec hrdinom a veľmi ho obdivoval. Jeho sestra ho v ťažkých časoch obklopovala najmä sesterskou láskou a starostlivosťou, a tiež mu vybavovala rôzne praktické veci.

Študoval na nemeckom gymnáziu, ale navštevoval aj nepovinné hodiny češtiny. Po maturite sa dal na právo. Po vyštudovaní práv na pražskej nemeckej univerzite sa v roku 1907 zamestnal ako poisťovací agent. V tejto inštitúcií zotrval iba niekoľko rokov, no ako veľmi úspešný pracovník sa dopracoval až na post vrchného tajomníka ústavu. Bol veľmi zdatný a odborne kvalifikovaný úradník. Záležať však len na ňom, z jeho tvorby by svetlo sveta veľa z jeho diel určite neuzrelo. Jeho najvernejší priateľ Marx Brood ho počas jeho celého života uvádzal do literárnej spoločnosti a pomáhal Kafkovi propagovať jeho dielo. Práve Brood veľmi skoro objavil a odhadol veľkosť Kafkovho talentu, a tiež ho zoznámil s jeho vydavateľom Kurtom Wolfom. Aj po jeho smrti Brood neprestal, a iba vďaka jeho odvahe vziať na seba ťarchu nesplnenia poslednej vôle spisovateľa uzreli svetlo sveta viaceré jeho diela a takisto aj informácie o jeho živote. Kafka si totiž želal, aby všetky jeho rukopisy boli po jeho smrti bezodkladne spálené. Rok 1912 bol v Kafkovom živote prelomovým. Nielenže začína písať s nesmiernym zápalom, takisto sa zoznamuje s Felice Bauerovou. Bol to najdlhší a najkomplikovanejší Kafkov vzťah, čo sa lásky týka. V priebehu piatich rokov napísal Felice niekoľko stoviek listov a pohľadní, ktoré opisujú a vysvetľujú náhle vzplanutia a útlmy v ich vzťahu. Bola to jeho snúbenica, a bola ňou dva – krát.

Počas tohto vzťahu, bez toho aby sa o tom sám Kafka dozvedel sa stáva otcom syna sprostredkovateľky ich vzťahu Grete Blochovej. Jeho neustále unikanie a návrat k ženám, podmienené najmä strachom z finančnej viazanosti spojenej s manželským vzťahom, a tiež faktu, že na svoje písanie potrebuje absolútne ticho, ktoré je dosiahnuteľné iba v noci, s čím sa rodinný život zlúčiť nedal, nazval „Život na manévroch“. Počas tohto päťročného vzťahu sa stihli s Felice dva - krát dať do kopy a dva krát sa rozísť. Dokonca v obdobiach, keď s nejakou ženou vzťah mal, kvalita jeho literárnej tvorby upadala. V roku 1917 sa zdá, že sa už predsa len schyľuje k svadbe. A práve vtedy, keď už je svadba na spadnutie, prichádzajú prvé náznaky naznačujúce tuberkulózy. Bezodkladne ruží zásnuby s Felice, no čakajú ho ešte jedni, a to s Júliou Vohryzkovou a polrok spolužitia s Dorotou Diamantovou. Paradoxne, práve choroba prináša Franzovi Kafkovi to, po čom celý život túžil, a to slobodu. Na chorobu umiera v júni roku 1924 v rakúskom sanatóriu v Kierlingu pri Klosterneuburgu. Rôzne biografické štúdie o Franzovi Kafkovi upozorňujú literárnu verejnosť na fakt, že v jeho dielach bolo použitých oveľa viac autobiografických prvkov, než by sa mohlo zdať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk