Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Rúfus: Životopis

Známy básnik, esejista a prekladateľ Milan Rúfus, sa dnes zúčastnil na historicky prvej tlačovej konferencii, ktorú zorganizovalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. S novinármi sa stretol, aby im predstavil svoju poslednú básnickú zbierku Báseň a čas.

Milan Rúfus sa narodil na Liptove 10.12.1928 v dedine Závažná Poruba. Jeho otec bol murár. Do ľudovej školy chodil v rodisku a v roku 1948 ukončil gymnázium v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1948 1952 študoval slovenčinu a históriu na FF UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia zostal pôsobiť na fakulte ako vysokoškolský profesor (1952 1989). Prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry. V školskom roku 1971 1972 pôsobil na univerzite v Neapole. Od roku 1990 žije na dôchodku v Bratislave spolu s manželkou Magdou a dcérkou Zuzankou.

Vydal básnické zbierky Až dozrieme (1956), Chlapec (1966), Zvony (1968), Triptych (1969), Ľudia v horách (1970), Stôl chudobných (1972), Kolíska (1972), Hľadanie obrazu (1973), Kolíska spieva deťom (1974), Chlapec maľuje dúhu (1974), Hudba tvarov (1977), Hora (1978), Prísny chlieb (1987), Neskorý autoportrét (1992), Čítanie z údelu (1996), Žalmy o nevinnej (1997), Vážka (1998), Jednoduchá až po korienky vlasov (2000), Čas plachých otázok (2001), Po čom to chodíme (2001), Čakanka (2003), Báseň a čas (2005).

Poézia Milana Rúfusa vyšla v priebehu rokov v mnohých výberoch a uvedené básnické zbierky vo viacerých vydaniach. V súčasnosti vychádza aj jeho kompletné dielo. Básne Milana Rúfusa vyšli v prekladoch v češtine, maďarčine, polštine, ruštine, gruzínčine, litovčine, nórčine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, srbochorvátčine, rumunčine, makedónčine a pripravuje sa ich vydanie v angličtine v USA.
Milan Rúfus prekladá aj poéziu z cudzích jazykov Puškina, Lermontova, Jesenina, Hrubína, Šaldu, Kunderu, Seiferta, Ibsena a Martího.

Z jeho tvorby pre deti sú známe napríklad: Kniha rozprávok (1975), Sobotné večery (1979), Studnička (1986), Tiché papradie (1990), Modlitbičky (1992), Lupienky z jabloní (1993), Nové modlitbičky (1994), či Pamätníček (1995). Napísal aj niekoľko esejí : Človek, čas a tvorba (1968), O literatúre (1974), Epištoly staré a nové (1996), Život básne a báseň života (2002) a iné.

Za svoje dielo dostal Milan Rúfus množstvo ocenení. Okrem iných v roku 1995 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, v roku 1996 Cenu Jozefa Cígera-Hronského, v roku 1997 Medailu sv. Gorazda a na Svetovom kongrese básnikov mu v auguste 1998 v Bratislave udelili čestný doktorát literatúry. Získal viackrát ocenenia Slovenského spolku spisovateľov, Cenu Tatra banky (2000), Cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ (2001) a ceny, ktoré udeľuje VÚB.

V marci 2001 navrhol Spolok slovenských spisovateľov Milana Rúfusa na udelenie Nobelovej ceny za literatúru vzhľadom k tomu, že majster Rúfus patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie v moderných dejinách slovenského národa. Ešte v tom istom mesiaci sa uskutočnil v Londýne v rámci 31. medzinárodného veľtrhu seminár o diele Milana Rúfusa, na ktorom informovali britských odborníkov o slovenskom kandidátovi na Nobelovu cenu. Je aj nositeľom Ceny primátora Bratislavy (2003) za celoživotné jedinečné literárne dielo.

Prezident SR Rudolf Schuster udelil 10. decembra 2003 Milanovi Rúfusovi pri príležitosti jeho 75. narodenín ocenenie Kríž prezidenta SR I. stupňa za trvalý prínos k rozvoju slovenskej literatúry.

Milanovi Rúfusovi udelili v apríli 2004 jednu z dvoch výročných cien vydavateľstva Slovenský spisovateľ za pôvodné dielo vďaka básnickej zbierke básní Čakanka, za ktorú získal v júni 2004 aj cenu Literárneho fondu.

Autorovi 6. júna 2005 odovzdal minister financií Ivan Mikloš poverený vedením rezortu kultúry cenu ministra kultúry SR.

Zdroje:
TASR - www.tasr.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk