referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Agáta
Nedeľa, 5. februára 2023
Dionýz Štúr životopis
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Tomas Meszaros
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 548
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Meno Dionýza Štúra sa v druhej polovici 19. stor. stalo vo vedeckých prírodovedných kruhoch svetoznámym a odvtedy jeho sláva neuhasla. Dionýz Štúr ako prírodovedec so širokým rozhľadom položil základy novému výskumu v geológii, fytopaleontológii a botanike v strednej Európe. Jeho diela sú základným kameňom, na ktorom vedci budujú ďalší rozvoj vedy a z ktorého pri svojich prácach čerpajú. Pre Slovensko sú významné najmä tie jeho práce, ktoré sa týkajú geológie Západných Karpát, potom práce paleontologické, fytogeografické a botanické všeobecného významu.
Život a dielo Dionýza Štúra

Dionýz Štúr sa narodil roku 1827 v Beckove ako syn učiteľa. Do strednej školy chodil v Modre, potom študoval na lýceu v Bratislave. Roku 1844 sa zapísal na viedenskú polytechniku, kde navštevoval prednášky z matematiky, fyziky a chémie. Pod vplyvom prednášok významného mineralóga prof. Viliama Haidingera a botanika prof. Endlichera ho zaujali prírodné vedy, ktoré rozhodli o jeho ďalšej životnej dráhe. Roku 1846 vstúpil do zamestnania do múzea c. k. Dvornej komory pre mincovníctvo a baníctvo, kde bol riaditeľom prof. Haidinger. Roku 1847 dostal Štúr štipendium na Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici, kde študoval baníctvo a geológiu. Po absolvovaní Banskej akadémie po troch rokoch sa znovu vracia do Viedne. Roku 1849 bol vo Viedni založený Ríšsky geologický ústav, ktorého prvý riaditeľ prof. Haidinger povolal do ústavu roku 1850 aj Dionýza Štúra, pretože vynikal veľkým nadaním, pracovitosťou a láskou k prírodným vedám. Prvou úlohou Ríšskeho geologického ústavu v tom čase bolo prehľadné geologické mapovanie celej bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Na splnení tejto úlohy má D. Štúr veľký podiel. Robil geologický výskum v rozličných krajinách bývalého Rakúsko-Uhorska, a to v Alpách, v severovýchodnom Taliansku, v Dalmácii, na Slovensku, v Čechách, v Sedmohradsku, v Haliči atd. Pre nás najdôležitejšími prácami sú tie, ktoré sa týkajú Slovenska. Nimi položil pevné základy geológii Západných Karpát. Hlavnými jeho dielami o Západných Karpatoch sú práce o geológii povodia Váhu a Nitry, o geológii horného Považia a Pohronia a o geológii Spišsko-gemerského Rudohoria [Geologische Übersichtsaufnahme des Wassergebietes der Waag und Neutra (1860), Bericht über die geologische Aufnahme im oberen Waag und Granthale (1868), Bericht über die geologische Aufnahme der Umgebungen von Schmöllnitz und Göllnitz (1869)]. Vedecká činnosť D.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dionýz Štúr životopis SOŠ 2.9927 285 slov
Dionýz Štúr životopis SOŠ 2.9641 611 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.