referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Xenofón: Životopis
Dátum pridania: 14.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: donalda
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 875
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Enkómion (chváloreč)- Taktiež idealizuje spartského kráľa Agésiláosa, ako dobrého človeka a statočného veliteľa, s ktorým sa priatelil. Má dve časti (1. historická, +politicko-ekonomické rozpravy, 2. psychlogicko-etická)

Lakedaimonión politeiá (ústava Lakedaimoňanov)- obdivuje oligarchickú ústavu Sparty

Kýru paideiá (O Kýrovom vychovaní)- prvý historicko-didaktický román o zakladateľovi
Perzskej ríše- Kýrosovi Staršom. Nemá však historickú hodnotu ako má Anabasis,
pretože dielo malo pôsobiť výchovne a tak Kýros je akoby ideál vládcu- monarchu (pokladá monarchiu za najlepš. štátnu formu za predpokladu, že je vládca spravodlivý).

Na kráľa tu preniesol povahové rysy osôb, ktoré v živote poznal a obdivoval.(napr-vedie dialógy s príbuznými ako Sokrates,..) odborné spisy:
O hospodárstve- odborné rady pre domáce aj poľné hospodárstvo, rozdelenie úloh v domácnosti medzi manželmi.
O lovectve- pojednáva o chove a výcviku loveckých psov (uznávaný jazdec a poradca).
O jazdeckom umení- poučenia o jazdeckých koňoch, návod k ich výcviku a jazde na koni.
O veliteľovi jazdy- určený k vzdelávaniu veliteľov jazdy a obsahuje poučenia o vojenskej jazde ako súčasti vojska.

Sokratovské (filozofické) diela:
Oikonomikos (Sokratovský dialóg)-rozprava vyúsťuje do chvály vidieckeho života, ktorý môže byť považovaný za základ občianskych cností.
Spomienky na Sokrata- považované za najväčší filozofický spis Xenofóna. Filozofickým spisom v pravom slova zmysle však nie je. Pretože ani za 4-ročné stýkanie sa so  Sokratom, sa z neho filozof nestal. Autor sa snaží priblížiť Sokrata objektívne, historicky verne. I keď bol jeho horlivým žiakom, prijímal a udržoval jeho
názory, k uverejňovaniu spisov pristupoval omnoho neskôr a tak je pravdepodobné, že mnoho skreslil. Xenofónovi išlo predovšetkým o praktickú filozofiu (nezáujem o kozmológiu) a súhlasil so Sokratovým názorom, že aj vedy ako aritmetika, geometria, či astronómia majú nejakú cenu, len pokiaľ slúžia praxi. Aj na krásu mal podobný názor. Tvrdil, že krása je optimálna tomu, čo plní svoj účel. Užitočné je krásne v tom, k čomu je užitočné. Iba vonkajší zmyslový prejav nie je dostatočným kritériom krásy, účelnosť sa napĺňa v morálke človeka, preto je morálny človek krásny.Obrana Sokratova- Sokrates sa háji pred súdom, obhajobou je mu jeho celý život.Symposium (Hostina)- Sokrates o tom, čo je to pravá láska. Hierón (O vládnutí)-o podstate tyranidy.

V Sokratovom duchu kládol dôraz na rozumové poznanie a odborné znalosti. Úprimnosť a prostý cit sú jeho najsilnejšie charakterové črty v písaný. Jeho štýl je jednoduchý, elegantný a nekomplikovaný a on je všímavý majster čistého výkladu.
Jeho dielo Anabasis je zvyčajne prvou knihou čítanou modernými študentmi gréckeho jazyka.
Zaslúžil sa tiež o rozvoj ekonómie (ekonomika = náuka o vedení domácnosti) a zaviedol tiež pojem ´makroekonómia´.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Kubík P.: Dejiny filozofie- starovek, Bratislava, 2000, Šanc F.: Dejiny filozofie, Trnava, 1946, Xenofón: Vzpomínky na Sókrata, Praha, 1972, Wikipedia, the free encyclopedia
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.