Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Janko Matúška: Životopis

Narodil sa: 10/01/1821 Dolný Kubín
Zomrel: 11/01/1877 Dolný Kubín

Narodil sa 10. januára 1821 v Dolnom Kubíne. Nižšie školy navštevoval v Dolnom Kubíne. Jeho učiteľom bol výborný pedagóg a národovec Leopold Bruck. V r. 1839-44 študoval v Bratislave teológiu. Keď v roku 1844 suspendovali Ľudovíta Štúra z Katedry reči a literatúry, mladý Matúška na protest odchádza študovať na lýceum do Levoče. Po skúškach sa nestal kňazom, ale vychovávateľom v rodine Cirubu v Oravskom Podzámku. Štúrovský básnik a spisovateľ, publicista. V r. 1848 sa zúčastnil povstania. Prejavoval sa ako veľký vlastenec a jeden z najoddanejších štúrovcov. Bol prenasledovaný Maďarmi. Musel sa skrývať v horách. Do Dolného Kubína sa vrátil až po príchode vojsk. Stal sa úradníkom na súde. Tu pôsobil s Hviezdoslavom a Belom Kleinom - Tesnoskalským. V roku 1844 napísal báseň Nad Tatrou sa blýska...,ktorou vyjadril svoj protest proti zosadeniu Ľudovíta Štúra z profesúri na Bratislavskom lýceu.Táto báseň zohrala významnú úlohu v slovenskom národnom živote,stala sa bojovou piesňou štúrovskej družiny a aj súčasťou Československej štátnej hymny.Dnes je slovenskou štátnou hymnou. Matúška písal vlastenecky ladené básne a veršované povesti a keď sa v roku 1844 uzákonila spisovná slovenčina, prezentuje sa svojimi lyrickými básňami a baladami v almanachu Nitra. V rokoch 1848 až 1849 Janko Matúška predčasne ukončuje svoju literárnu dráhu a vracia sa späť do svojho rodiska, Dolného Kubína, kde v roku 1877 zomiera.

Napísal pieseň Pri uvítaní bratov v Ústave dňa 9.9.1843 (Nitra, 1844)
Nad Tatrou sa blýska... (1844)
Piesne a balady na motívy ľud. povestí: Kozia skala; Púchovská skala; Hrdoš (Nitra II, 1844); Sokolíček plavý; Preletel sokolík nad tichým Dunajom; Slepý starec; Po dolinách; Vzdychy spod Lysice.

Pokúšal sa aj o činohru Siroty (1846), historickú novelu Zhoda liptovská (Orol tatranský II, 1848), ale bez väčšieho umeleckého úspechu.
Do slovenčiny prekladal Mickiewicza (Dziady).
Písal do Fejérpatakyho Slov. pozorníka, Štúrovho Orla tatranského.
Nad jeho hrobom stojí žulový pomník s nápisom: Svoji svojmu.Na jeho počesť napísal P.O. Hviezdoslav báseň Nad mohylou Janka Matúšku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk