referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
John Milton: Životopis
Dátum pridania: 30.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: surgie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 575
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
John Milton sa narodil 9. decembra 1608 v dome s názvom Spread Eagle, na Bread Street (londýnsky trh Cheapside)./¹ Matka Johna Miltona, Sarah Jeffrey, bola dcérou obchodného námorníka. Jeho otec John Milton starší (asi 1562 – 1647) bol úspešným bankárom a aj celkom známym skladateľom, ktorý prispieval k zbierke madrigálskych spevov na poctu kráľovnej Elizabethy. Miltonova rodina bola čisto puritánska.

Jeho prvým učiteľom bol jeho otec po ktorom zdedil lásku k umeniu a hudbe. V roku 1620 začal navštevovať St. Paul School, kde ho učil predovšetkým Alexander Gill. Doma ho doučoval spisovateľ Thomas Young, absolvent St. Andrews University. O päť rokov neskôr sa zapísal na cambridgeskú Christ´s College. Tu sa Miltonovi kvôli jeho jemnému vzhľadu hovorilo „ The lady of Christ“ (skrýval sa v tom dvojitý význam: panička z Kristovej koľaje alebo Kristova nevesta) / 2

Keďže v období, keď navštevoval Christ´s Collegue smeroval k tomu stať sa kňazom kňazom, začal písať poéziu v latinčine, taliančine a gréčtine. Jedným z prvých Miltonových diel je báseň v angličtine Na smrť krásneho novorodeniatka (On Death of a Fair of Infant - 1626), ktorú napísal potom, ako jeho sestra Anne Philips potratila.

V roku 1629 získal titul bakalár umení ( Bachelor of Arts), a práve z tohto obdobia pochádza prekrásna harmonická óda Na ráno narodenia Krista Pána (On the Morning of Christ´s Nativity.

Po tom, ako v roku 1632 získal titul Magister umení (Master of Art), opustil Cambridge a nasťahoval sa do vidieckeho sídla svojho otca v Hortone (Buckinghamshire), kde žil po dobu piatich rokov. V tom istom roku, ako sa presťahoval mu vyšli prvé publikované verše Na Shakespeara (On Shakespeare) a taktiež sa vzdal myšlienky, že bude protestantským duchovným (za čo mal byť vydedený)./ 3

Rok 1637 bol pre Miltona veľmi ťažký. Zomrela mu matka i jeho cambridský kolega Edward King, ktorý zahynul v mori na ceste do Írska. Ich smrť oplakal v prvých veršoch pastorálnej elégie Lycidas. Pri tom ako zasväcuje elégiu ich pamiatke, sa mu do nej neodbytne premietajú vážne nábožensko-politické problémy. V poslednom verši sa mu už otvárajú nádejnejšie výhľady do budúcnosti. / 4

V roku 1638 vyrazil Milton za peňažnej podpory svojho otca na „Grand tour“, veľkú kultúrno-výchovnú cestu po Európe. Samozrejme, že to v tej dobe bola výsada jedine šľachticov. Navštívil Francúzsko a neskôr Taliansko, kde zotrval rok. Tu podľa vlastných slov spoznal staručkého Galilea, uvrhnutého inkvizíciou do väzenia. V Taliansku napísal svoje vari najlepšie verše v latinčine Epitaphium Damonis. /5 Ďalej mal naplánovanú cestu do Grécka, ktorú musel bohužiaľ zrušiť, pretože obdržal smutnú správu o tom, že v Anglicku vypukla revolúcia (1639). Pretože mu bolo „proti srsti“ cestovať po svete, kým jeho spoluobčania zápasili doma o slobodu, musel sa bezpodmienečne vrátiť.

Obdobie revolúcie:
Milton v tomto období zanechal poéziu a dal sa s celou svojou cieľavedomosťou do služieb revolúcie. V Anglicku sa táto revolúcia tradične nazýva „puritánskou“ (Puritan Revolution). Pretože bol Milton sám puritánom, cítil zajedno s mnohými spoluobčanmi, ktorý pod vplyvom reformačného učenia Jána Kalvína, žiadali o očistu kompromisne reformovanej anglikánskej cirkvi. /6

Milton bol presvedčený o tom, že základné zmeny v cirkvi i v štáte povedú k rozkvetu celého národa. Prial si i s ostatnými puritánmi, aby bola zrušená episkopálna (t.j. biskupská) hierarchia a nahradená presbyteriánmi, t.j. volenými staršími cirkevnými hodnostármi. Zatiaľ však kráľ začal naopak zavádzať episkopálne zriadenie ( 1641 - Of reformation touching Church Discipline in England and the Causes hitherto have hindered it; The Reasons of Church Government urged against Prelacy)./7 Milton nebol len podporovateľom revolúcie, ale bol jedným z jej najhorlivejších zástancov. Bol stúpencom i obdivovateľom O. Cromwella, ale taktiež jeho varovným radcom.

V roku 1642 sa oženil so 17 ročnou Mary Powellovou, dcérou šľachtica Richarda Powella z Forest Hillu (Oxfordshire)./8 Nebol medzi nimi však len priepastný vekový rozdiel ale taktiež myšlienkový. Ona bola nedovzdelaná a on bol vzdelaný samozrejme „viac než dosť“. Kosa narazila na kameň, avšak hlavne preto, lebo strohý stúpenec parlamentu si zobral príslušníčku rojalistickej rodiny práve v dobe, kedy medzi oboma stranami prepukla otvorená zrážka. Netreba ďalej rozoberať Miltonove rodinné problémy. Stačí uviesť, že mladá manželka už po mesiaci utiekla puritánskemu presadzovateľovi mužskej nadradenosti a vrátila sa k rodičom./ 9

Z nešťastných Miltonových osobných skúseností vznikol spis Doktrína a metóda rozvodu obnovená pre dobro oboch pohlaví (The Doctrine and Discipline of Divorce, restored to the Good of both Sexes, 1643; Judgement of Martin Bucer touching divorce, 1644).

V tomto spise vyzdvihol vtedajšiu revolučnú tézu , že nie len telesná neschopnosť, ale taktiež duševný nesúlad môže byť dôvodom k rozvodu.

Občianská vojna v Anglicku (Rojalisti versus Parlamentaristi) začala v roku 1643. Krátko po vypuknutí (1645) sa Mary Powellová vrátila k Johnovi Miltonovi spolu so svojimi zbankrotovanými príbuznými. Milton jej odpustil a prichýlil celú jej rodinu. To bol aj dôvod presťahovania sa do väčšieho bytu v Barbicane. Napísal a vydal ďalší traktát o rozvode: Tetrachordon. (Mary znova od neho odišla potom, čo získala späť svoje majetky.)/10
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.