Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Gustave Flaubert životopis

Francouzský realistický romanopisec. Poetikou svých románů, rozvíjejících balzakovské téma citové a morální deziluze, předznamenává naturalismus. Společným tématem všech románů je ironické a skeptické pojímání života, které vede až k nihilistické prázdnotě. S vědeckou neosobností a nestranností hledá pravou tvář skutečnosti, jež však nemá být dílem napodobována, nýbrž se má stát východiskem k hledání pravé, absolutní krásy. V roce 1857 byl Flaubert za své časopisecky otiskované dílo obžalován z ohrožení veřejné mravnosti. --------------------------------------------------------------------------------
Bouvard a Pécuchet (Bouvard et Pécuchet/Bouvard And Pécuchet), 1881
Citová výchova (Erziehung der Gefühle), 1869
Hérodias
Kandidát (Le candidat/The Candidate), 1874
Krajem a pobřežím
L'Éducation sentimentale: Histoire d'un jeune homme, 1843-5 (2 díly)
Le Sexe faible (The Feeble Sex)
Legenda o svatém Juliánovi Pohostinném
Listopad (Novembre), 1842
Paměti bláznovy (Mémoires d'un fou/Memoirs Of A Mad Man), 1837
Paní Bovaryová (Madame Bovary), 1856 (2 díly)
Pokušení svatého Antonína (Le Tentation de Saint Antoine/The Temptation Of Saint Anthony), 1874
Prosté srdce (Le Château des coeurs/The Castle Of Heart), 1863
Salambo (Salammbô), 1862
Tři povídky (Trois contes/Three Tales), 1872
Zármutek srdce.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk