Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priekopníci

Matej Bel (1684-1749)

Uskutočnil podrobný vlastivedný výskum Uhorska. Tento výskum vydal v knihe: Posol starého a nového Uhorska. Jeho najvýznamnejšie dielo bolo Historicko zemepisné znalosti o novom Uhorsku (Notície).

Ján Andrej Segner (1704-1777)

Narodil sa v Bratislave v rodine bohatého mešťana. Ukončil lekársku fakultu ale viac bol fyzikom. Bol profesorom fyziky, matematiky a chémie v Hale. Segnerov najznámejší objav bolo Segnerovo koleso a neskôr Segnerova turbína.

Jozef Karol Kell (1713-1789)

Bol významný konštruktér banských čerpacích strojov. Bol hlavným strojovým majstrom v Štiavnických vrchoch. Bol autorom prvých čerpacích strojov ktoré boli poháňané stlačeným vzduchom.

Maximilian Kell (1720-1792)

Venoval sa astronómii. Stal sa kráľ. Astrológom v kráľ. Observatóriu vo Viedni.

Wolfgang Kempelen (1734-1804)

Rodák z Bratislavy bol polyhistorik a technik. Postavil čerpadlo ktoré ťahalo vodu do Bratislavského hradu. Postavil aj pontónový most. Je autorom šachového automatu a písacieho stroja pre slepcov.

Dionýz Štúr (1827-1893)

Položil základy geológie a botaniky. Spracoval flóru v Slovenských Karpatách v povodí Váhu a Nitry, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Je autorom grafických máp Slovenska a Štajerska.

Andrej Kmeť (1841-1908)

Člen Matice Slovenskej botanik, archeológ a muzeológ je autorom herbárov celého Slovenska. Je odborník na ruže a nazbieral vyše 1500 druhov šípových ruží. Zakladateľ muzeálnej slovenskej spoločnosti a slovenského Národného Múzea.

Ján Bahýľ (1856-1915)

Navrhol prototyp vrtuľníka ktorý neskôr aj skonštruoval.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk