referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Ján Botto
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: N2O
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 355
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Obdobie, v ktorom žil:

Romantizmus je umelecký smer, určujúca je ideovo estetická koncepcia v 1. polovici 19. storočia. Vznikol vo Francúzsku ako reakcia proti suchému a triezvemu klasicizmu. Charakteristikou romantizmu je predovšetkým vyzdvihovanie ľudského citu, cítenia s prírodou. Pretože zvýšený citový život sa pripisoval ako charakteristická vlastnosť. Zasiahol výtvarné umenie (E, Delacroix, F. Goya a i.) a predovšetkým hudbu (F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, H. Berlioz a i.).

Romantizmus bol v podstate reakciou na strohý racionalizmus a na sociálno politické zmeny Francúzskou revolúciou. Proti konvenciám racionalistického klasicizmu postavil dôraz na vypätý subjektivizmus tvorivého indivídua, na pretvárajúcu silu jeho vôle interpretovať v univerzálnych polohách impulzy vychádzajúce z racionálnych zdrojov citu a fantázie. Odklon od antických ideálov klasicizmu aktivoval v romantizme sklony k zovšeobecneniu individuality, ktorá sa ponímala ako súčasť prírodného diania. Vedúca úloha tzv. filozofie prírody oživila v romantizme iracionálne zretele, cit pre bizarný historizmus a subjektívny výklad konfliktných protirečení skutočnosti (tzv. výnimočné charaktery vo výnimočných okolnostiach).

Vzhľadom na konkrétnu situáciu či širších, národných celkov, v romantizme sa v rovnakej miere uplatňoval tak aktívno-progresívny, ako aj pasívno-rekreačný zreteľ. Termín sa neskôr interpretoval vo viacerých významoch ako svetonázor, programové hnutie, smer, štýl a metóda umeleckej tvorby. Preto zahŕňa celý komplex ideových a estetických príznakov rozličných oblastí spoločenského, politického filozofického, umeleckého a kultúrneho života, ale zasiahol aj výtvarné umenie a najmä hudbu.

V tomto období žil aj Ján Botto.

Životopis:

Ján Botto sa narodil 27.1.1829 vo Vyšnom Skalníku. Národne sa uvedomoval v Levoči, kde študoval na lýceu v čase, keď sem prišli trinásti Štúrovi prívrženci z Bratislavy na protest proti zosadeniu Ľ. Štúra z katedry. Osvojil si Štúrove ideové a národnospoločenské náhľady a jeho názory na ľudovú poéziu. Všetko toto dôsledne uplatňoval vo svojej básnickej činnosti. V Levoči začal svoju literárnu činnosť. Pod pseudonymom Janko Magihradský prispieva do študentského, rukou písaného, časopisu. Revolúcie sa aktívne nezúčastnil a hodnotil ju z hľadiska štúrovcov. Nepochopil reakčnosť zásahu ruského cára na jej potlačenie. Bol sklamaný z nesplnenia túžob vlastnej generácie.

Botto, rovnako ako ostatní štúrovci, hľadal podnety a pramene svojej básnickej tvorby v ľudovej slovesnosti. Jeho lyrické básne a balady sú obrazom neutešenej národnej situácie v porevolučných rokoch. Pretože ťažké položenie národa bolo takmer bezvýchodis-kové, vyústenie básní smeruje do vízií. Prispieva k tomu aj jeho básnická povaha, ktorá mala sklony k zmyslovému videniu. V jeho vyjadrení sa zvýrazňuje farebnosť (biela húska – s čerenýmiústy, zelené pole, svet tmavý, svet jasný, sloboda zlatá – Báj na Dunaji).

Stavebným princípom v jeho básniach je kontrast, v ktorom tma predstavuje záporné sily a svetlo životný klad (Báj na Dunaji – Svet tmavý, svet krásny, len môj tmavý; Povesť bez konca – A dušu biednu tá tma zastiera). Ťažká politická situácia (Bachov absolutizmus) nútila básnika využívať také prostriedky, ktoré by mu umožnili vyjadriť revolučné nálady a vlastenecké cítenie. Zomrel 28.4.1881.

Tvorba:

Botto popri J.Kráľovi rozvinul niektoré svojské črty romantickej balady. Baladický hrdina splýva s prostredím a situáciami. Dynamika deja sa dosahuje stupňovaním hrôz, nie rozporom medzi dobrom a zlom. Na vytvorenie presnejšej predstavy tragiky využíva dialóg, zvukovo malebné slová, skratkovitosti reči. Medzi najúspešnejšie balady patria Žltá ľalia a Margita a Besná.

V balade Žltá ľalia rieši mravný konflikt. Manželia si dajú sľub vernosti, ktorý sa nemá porušiť ani smrťou. Avšak Eva daný sľub nedodrží a po Adamovej smrti sa vydá. Za morálny priestupok nasleduje trest. Margita a Besná je baladická príhoda o smrti siroty, ktorá musí zomrieť pre žiarlivosť macochy. Z Bottovej tvorby najmä v mladších rokoch cítiť zanietenosť za ideály revolúcie, a to najmä v básniach K mladosti a Pochod. V prvej sa vyslovuje za nový život.

Prehľad diel:

Alegorické skladby 

- 1846 Svetský víťaz
- 1846 Povesti slovenské
- 1846 Báj na Dunaji
- 1847 K mladosti
- Poklad Tatier
- Obraz Slovenska Balady
- Dva hroby
- Z vysokých javorov lístočky padajú 
- Tajný šuhaj
- Práčka na Rimave
- Rimavín
- Žltá ľalia
- Ctibor 
- Margita a Besná 
- Lucijný stolček

Vlastenecké a príležitostné básne

- Vojenské piesne 
- Duma nad Dunajom 
- K holubici 
- Ohlas na „Hlas z Martina“, 6. lipeň 
- 1861 Ku dňu 6. júna (vítanie martinského memorandového zhromaždenia)
- 4. august 1863 (oslava vzniku Matice slovenskej)
- Nad mohylou J. Kollára
- Dumka na blahú pamäť Sládkovičovu 
- Nad hrobom Sládkovičovým pri sadení lipy
- K hodom Slávy
- 12. január 1870
- Vrahom - vítal Memorandum, založenie MS, Kníhtlačiarenského učeného spolku, pozdravil Slovanský zjazd v Moskve, vyslovil rozhorčenie nad zatvorením slovenského gymnázia v Revúcej Skladby
- 1846 Pieseň Jánošíkova 
- 1858 Krížne cesty 
- 1862 Smrť Jánošíkova 
- o Alžbete Báthoryčke – ostala v rukopise námety ľudových piesní
- 1846 Báj na Dunaji 
- Báj Maginhradu 
- Báj Turca 
- Povesť bez konca ďalšie 
- Ohlas ukrajinskej dumky 
- Krakoviaky 
- Pochod juhoslovanský 
- Ohlas srbskej piesne 
- Čachtická pani

Popis diela:

Margita a Besná

Po vodách Váhu sa vlní plť. Na plti stoja chlapi a prechádzajú cez 2 prekážky: Margitu a Besnú. Margity sa však nemusia báť. Je to ľahká prekážka. Avšak pozor! Ide Besná. Pred tou má rešpekt každý i skúsený pltiar. Chvalabohu už prešli cez tú divú saň. Teraz však rýchlo usušiť si šaty k vatre. Hlavný pltiar zvaný faktor začal rozprávať o tom bese.

Nad Váhom stál biely dom, v ktorom bývala pekná vdova. Bývalo tam aj krajšie dievča – Margita, pastorkyňa. Vdova by sa chcela rada vydávať a vysedúva pri okne. Dievča zatiaľ v poli mokne. Na ceste už vidno nápadníkov. Na vdovu sa však nikto nepozerá, ale každý sa hneď pýta: „A kdeže je Margita?“ Vdove sa však nepáči, že oni iba na Margitu myslia a ju si nevšímajú. Žiarli. Preto chce vdova, aby Margita išla preč. Vyženie teda Margitu do Turca.

Vyberie sa teda Margita dolinou a vdova za ňou. Margita stojí pri Váhu a hádže doň kvietky. V tom príde vdova a zhodí ju zo skaly. Zakráda sa vdova domov, avšak čo to? Svedomie sa ozýva. Už nič nestojí v ceste, aby sa mohla vydať. Neskôr popred dom chodí šuhaj. Vdova ho pozve dnu a žiada ho, aby sa s ňou oženil. A znova si povie: „Už nič nestojí v ceste, aby som sa mohla vydať“. Ale šuhaj nejde dnu. Vdove srdce puká a akýsi kukučí hlas v duši vdove kričí. Vdova zosmutnela, pretože opäť nemá to, čo by chcela.

Na druhý deň ráno vdova vyjde na dvor. Okolo nej akoby sudcovia stáli: hory, nebo i Váh. V neskorej noci však vdovu prenasledujú tí, ktorí mali radi Margitu. Prenasledujú ju tak veľmi, že sa hodí tam, kde zhodila ona Margitu.

Od tých čias sa vraj veľakrát stalo, že o polnoci čosi clivo kvíli. Už mnoho pltiarov prišlo o život, keď išli cez Besnú. Besná si tým vyberá daň za Margitinu smrť.
 
Podobné referáty
Ján Botto SOŠ 2.9312 839 slov
Ján Botto 2.9863 882 slov
Ján Botto SOŠ 2.9590 1738 slov
Ján Botto SOŠ 3.0006 1084 slov
Ján Botto SOŠ 3.0097 441 slov
Jan Botto SOŠ 2.9482 1715 slov
Ján Botto SOŠ 2.9953 602 slov
Ján Botto 2.9948 1205 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.