referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Ján Amos Komenský: Životopis
Dátum pridania: 16.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Bushatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 467
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
28.marec 1592 – 15.november 1670O jeho rodisku niet spoľahlivých správ. Keď mu zomreli rodičia odchádza k svojej tete do Strážnice ako 12ročný. Po vypálení Strážnice odchádza do Nivnice k svojmu poručníkovi. Vzdelanie nadobúdal iba od 16tich rokov v Prešove, kde navštevoval bratskú latinskú školu. Tu začína vidieť nedostatky vtedajšieho školstva. Od roku 1611 je sprievodcom šľachtického mladíka na vysokoškolských bohosloveckých štúdiách v Nemecku. V Herborne aj v Heidelbergu získal teologické aj filozofické vedomosti. Tam pod vplyvom učiteľov začína hlásať 1.základy prepracúvanej vševede čiže Pansofii. Podľa vzoru svojho učiteľa Jána Alsteda napísal Divadlo věškerenstva věcí – zahrňovalo všetko ľudské poznanie. Toto dielo zostalo nedokončené. 2. dielo Poklad jazyka českého – zahrňovalo v slovníkovej forme všetko jazykové bohatstvo vtedajšej češtiny. Reformné návrhy Wolfganga Ratkeho mali vplyv na Komenského didaktické snahy.Komenský v Přerove a vo Fulneku Po vysvätení za kňaza v r. 1618 sa oženil a odchádza ako kazateľ a správca bratského zboru do Fulneku. S manželkou mali 2 deti. Po bitke na Bielej hore 1620 sa obracia všetok hnev habsburských katolíckych víťazov predovšetkým proti nekatolíckym kňazom, ktorých prenasledovali. Preto opúšťa rodinu a skrýva sa.

Nachádza útočište na panstve Karola st. zo Žerotína v Brandýse nad Orlicou. Tu sa dozvedá o smrti svojej manželky a dvoch detí, ktorá podľahla morovej epidémii. Zarmútený osudom vyhnanca a bolesťou nad stratou rodiny nachádza útechu v spisovateľskej práci. 3.dielo Labyrint světa a ráj srdce – podrobuje v nej súčasný svet i súčasnú spoločnosť.Komenský vo vyhnanstveKeď sa perzekúcia nekatolíkov stupňuje, odchádza s ostatnými Bratmi v r.1628 z vlasti do poľského mesta Lešna. Tam sa stal najprv učiteľom, potom riaditeľom bratského gymnázia. Najprepracovanejšie a najrozsiahlejšie dielo Didaktika je napísané po česky. Príručka pre rodičov (matky) detí do 6tich rokov - Informatorium školy mateřské –predškolská výchova sa chápe v lone matky, t.j. v rodine = nebola inštitucionalizovaná. Diela zaoberajúce sa výučbou jazyka:1. Brána jazyka otevřená – prvá jazyková kniha, žiaci sa učili súčasne slová aj veci, ale ukázala sa, že je nich ťažká2. Předtsín (Vestibulum) – tiež sa ukázala ťažká3. Orbis Pictus – Svet v obrazochPobyt v AnglickuAnglický parlament ho pozval do Anglicka, aby poradil ako vyviesť ľudstvo z vojnových zmätkov.

Nikdy sa to neuskutočnilo lebo vypukla buržoázna revolúcia a preto v r.1642 Anglicko opúšťa, ale de Lešna sa nevracia.Pobyt vo ŠvédskuNa pozvanie od švédskeho kancelára Axela Oxenstierna do Švédska reformovať školstvo sa usídlil v poľskom meste Elblonqu patriace Švédom, kde vznikla r.1646 Najnovšia metóda jazykov – kniha, v ktorej zdôvodnil svoju teóriu jazykového vyučovania. Je to okrem Didaktiky najprepracovanejšie a najucelenejšie dielo, kde kritizuje doterajší spôsob vyučovania latinčiny. Skladá sa z 10tich kapitol. 10ta kapitola tvorí ucelený a uzavretý celok didaktických zásad a má názov Analytická didaktika.Návrat do Lešna. Pobyt v Blatnom PotokuV r.1648 sa v Lešne stáva novozvoleným biskupom cirkvi českobratskej. Tu mu zomiera druhá manželka a on opäť prežíva sklamanie. Prijíma pozvanie sedmohradského vojvodu Žigmunda Rákocziho na jeho panstvo v Blatnom Potoku – Sáros Pataku, v Uhorsku, aby tam uskutočnil svoje reformné školské a vedecké plány. Zriaďuje tu pansofickú školu, pripravuje pre žiakov učebnice a látku Brány jazykov upravuje nové scénické prevedenie Schola ludus – Škola hrou. Tu tvorí aj Orbis Pictus – Svet v obrazoch. V r. 1654 sa vracia do Lešna, ktoré v r. 1656 vypálili Poliaci a Komenskému tak zhorel nielen dom, ale aj jeho spisy, preto odchádza do Amsterdamu, kde v rodine Vavrinca de Geera strávil zvyšok svojho života.

Posledné roky Komenského v Amsterdame (Holandsko)Od r.1656 pracuje v mestskej knižnici a mestská rada ho žiada, aby vydal svoje Zobrané spisy. Po roku mu vychádza jeho Zborník didaktických diel – Opera didactica omnia. Takmer pred smrťou načrtol pár svojich životopisných spomienok, ktoré vyšli ako Vlastný životopis. Zomrel 15. novembra 1670 a pochovaný je v Naardene neďaleko Amsterdamu. Popis niektorých najvýznamnejších diel KomenskéhoDidaktikaJe základom pedagogického systému. Označuje sa ako Česká didaktika. Keď po vyhnaní Sasov z Čiech zhasli nádeje na návrat do vlasti, prekladá svoje dielo do latinčiny, aby aj iným národom mohlo poslúžiť na zlepšenie školstva. Dokončil ju v r.1638, ale vyšla až r.1658 v prvom diele Zborníka didaktických spisov pod názvom Didactica Magma (Veľká didaktika. Latinská didaktika sa v podstate neodlišuje od Českej.Obsah DidaktikyPojem didaktika chápe širšie, než ho chápeme my v súčasnosti. Rozumie ňou teóriu vyučovania, teóriu výchovy aj školskú organizáciu.Po úvode prvých 12 kapitol obsahuje všeobecnú pedagogiku, 10nasledujúcich kapitol sa zaoberá všeobecnou a osobitnou didaktikou, v kapitole 23-26 sa hovorí o usmerňovaní mládeže a posledné 4 kapitoly načrtávajú školskú organizáciu.

Ciele a úlohy výchovy,,Človek sa stáva človekom iba výchovou.“ – Prirodzená výchova. Postup pri vyučovaníHovorí, že s učením sa má začať od mladosti, a že sa musí rozdeliť podľa chápavosti jednotlivých vekových stupňov. Tvrdil, že pri jazykovom učení sa nemá vychádzať z gramatiky, ktorá je iba formou, ale zo slov, ktoré podávajú reálie. Takto sformuloval základy PEDAGOGICKÉHO REALIZMU.Mravná výchovaKapitolu Didaktiky venovanú mravnej výchove mládeže najviac ovplyvňuje náboženský svetonázor. Požaduje miernu disciplínu, pri ktorej sa používajú tresty len zriedkavo.Školská organizáciaVýchodiskom sú podľa neho 4 vekové obdobia po 6tich rokoch: detstvo, chlapčenstvo, mládenectvo a mužný vek. Každému obdobiu zodpovedá 1 stupeň školstva: v každom dome má byť materská škola, v každej obci, mestečku a dedine ľudová škola. V každom meste latinská škola, v každom kráľovstve a v každej provincii akadémia.Analytická didaktikaOdôvodnil v nej princíp názornosti, ktorý je jednou z vedúcich zásad jeho pedagogického systému.Zásada aktivity žiakov.

,,Žiakovi patrí práca, učiteľovi jej vedenie.“Význam KomenskéhoBol hlboko veriaci človek, ale jeho náboženská ideológia bola len formou jeho pedagogického diela: jeho vlastný obsah je revolučný, odporujúci cirkvi a feudalizmu. Žil na prelome dvoch vekov- stredoveku a novoveku. Jeho dielo je veľké tým, že sa vedel odpútať od stredovekého nazerania a vidieť ďaleko do budúcnosti.Komenského vzťah k vedeJeho najväčšie diela svedčia o jeho viere v silu a moc vedy. Pop poznaním rozumie poznanie skutočnosti, t.j. sveta nezávisle od vedomia človeka. Podľa neho je správna len taká výchova, ktorá sa prispôsobuje prírode a z nej odvodzuje všetky metódy a prostriedky výchovnej práce.Komenského pedagogický realizmusJeho názor- svet ako objektívna realita je poznateľný prostredníctvom zmyslov = preto zdôrazňuje princíp názornosti. Hovorí: ,,Deťom nestačí len ukazovať predmety, modely, obrazy, o ktorých učiteľ hovorí, ale múdrosti treba učiť z neba, zeme, dubov a bukov, t.j. poznávať veci samy.“ Pedagogický realizmus sa prejavuje v novom chápaní jazykového vyučovania.

Odmieta formalizmus a verbalizmus vo vyučovaní – žiaci sa musia učiť nielen slová, ale spolu so slovami aj veci.Komenského demokratickosťMyšlienka: je nevyhnutné dať výchovu a vzdelanie všetkej mládeže bez rozdielu stavovskej príslušnosti, majetku a pohlavia, aby sa tak uskutočnila všeobecná povinná školská dochádzka.Komenského vlastenectvoPre svoj národ robil plány o školstve, diela písal po česky, až keď vyhasla nádej na návrat, písal ich latinským jazykom.Komenský bojovník za mierVeril, že sa u ľudstva rozsvieti ,,nezhasiteľné svetlo“, že sa upevní mier v Európe, že sa svet stane pre ľud rajom. Jeho optimizmus je posilou pre nás.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.