referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Veronika
Sobota, 4. februára 2023
Sergej Makara životopis
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: books
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 587
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Narodil sa 6. mája 1937 v Michalovciach. Detstvo a mladosť prežil a ľudovú školu vychodil v karpatskej východoslovenskej dedine Volica. Roku 1947 postúpil do ruského Gymnázia v Humennom. Zmaturoval roku 1954 na ukrajinskej JSŠ v Medzilaborciach. Roku 1958 absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove. V tom istom roku aj debutoval básnickou zbierkou Osjajana junisť (Ožiarená mladosť).

Tri roky pôsobil ako stredoškolský profesor na JSŠ v Sabinove a od roku 1961 ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Martine, neskôr od roku 1966 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho profilujúcou disciplínou bola stará ruská a klasická ruská literatúra 18. a 19. storočia. Roku 1969 obhájil rigoróznu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a získal titul doktora filozofie. Pre verejné postoje k udalostiam roku 1968 bol politicky prenasledovaný a musel opustiť vysokoškolské pracovisko. V tomto období na Univerzite Komenského v Bratislave úspešne dokončil (v rámci externej vedeckej ašpirantúry) kandidátsku prácu Romantičeskoje i realističeskoje v tvorčestve V. F. Odojevského, k jej obhajobe však z politických dôvodov nebol pripustený.

V čase „normalizácie“ bol aj nezamestnaný. Niekoľko rokov pracoval ako pomocný robotník v Štátnych lesoch a Stredoslovenských stavbách v Banskej Bystrici. Roku 1985 sa stal redaktorom a neskôr vedúcim redaktorom v Slovenskej literárne agentúre v Bratislave.

Roku 1990 bol rehabilitovaný a vrátil sa na Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. V tom istom roku sa habilitoval na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a získal vedecko–pedagogickú hodnosť docenta. Roku 1992 sa stal vedúcim Katedry slovanských jazykov a literatúry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a po vytvorení Filologickej fakulty UMB roku 1997 vedúcim Katedry slovanských jazykov a prodekanom pre vedu, výskum a zahraničné styky FiF UMB.

Je aktívny i v umeleckej, literárnovednej a publicistickej oblasti. Vydal básnické zbierky Osjajana junisť (Ožiarená mladosť, 1958), Zrostaňňja (Vzrast, 1961), Na krylach junosti (Na krídlach mladosti, 1964), Šukaju sebe (Hľadám seba, 1967), Sovisť (Svedomie, 1970), Lenin z nami (Lenin s nami, 1980), Ščo virš – to zahadka (Čo verš – to hádanka, verše pre deti, 1983), Syvyna torknulas skroň (Spánkov sa dotkli šediny, 1985), Na riznych strunach (Na rôznych strunách, 1991).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.