Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Viliam Figuš Bystrý

Narodil sa v roku 1875 a zomrel v roku 1937. Bol skladateľom a priekopníkom slovenskej národnej hudby. Po ukončení štúdia na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici sa usilovne zaoberal hudbou. Učil sa hudobnú teóriu, hral na hud. nástrojoch a zbieral a upravoval ľud. piesne. Bol učiteľom v Piliši pri Budapešti, v Ostrej lúke, vo Veľkej Slatine a v Pádivej v Juhoslávii.

Ako 31 ročný sa usadil v Banskej Bystrici. Vydal zväzok Slov. ľudových piesní s klavírnym sprievodom. Vytvoril aj umelé piesne, klavírne a komorné skladby: Od rána do večera, Perličky pre husle a klavír, Z detského života pre husle, violu a klavír.

Upravoval aj maďarské ľud. piesne. Mal mužské zbory: Zmráka sa, Do hôr, Hoj zem drahá ich zase naplnili hrdosťou na slovenský národ. Jeho najväčšie dielo je opera Detvan. Vytvoril Slovenskú ľud. operu. Zomrel v Banskej Bystrici.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk