Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Gregor Veľký

Gregor I. Veľký (*540, Rím – † 604, Rím)
Pápež Gregor Veľký sa narodil asi v roku 540. Bol 64. pápež (590-604). Po štúdiách a krátkej úradníckej kariére sa napokon vzdal tejto životnej cesty. Pod dojmom biedy svojej doby opustil svetskú dráhu a prijal rehoľné rúcho. Z vlastných prostriedkov založil sedem kláštorov a do jedného z nich aj sám vstúpil.

Neskôr sa stal jeho opátom. Pápež Pelagius II. ho spravil svojim stálym vyslancom (apokrisiariom) v Carihrade. Po smrti pápeža Pelagia II. sa stal v roku 590 pápežom. Za svoju horlivosť v reformách a apoštoláte si vyslúžil titul Veľký. Zomrel v roku 604.

Do dnešných čias sa zachovalo 854 Gregorových listov. Okrem toho sa zachovalo 40 homílií na evanjeliové perikopy, 22 kázní na Ezechiela, 40 iných kázní, Komentár ku knihe Jób, Liber regulae pastoralis a štyri knihy Rozhovorov o živote a zázrakoch italských Otcov. Jeho diela boli vydané v celku.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk