Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Giuseppe Garibaldi životopis

Bol to taliansky revolucionár ,vodca demokratického krídla talianskeho risorgimenta. Od roku 131 bol účastníkom hnutia Mladé Taliansko. Roku 1834 bol medzi povstalcami v Janove a potom bol za jeho neprítomnosti odsúdený k trestu smrti. V rokoch 1835 – 1848 bojoval za nezávislosť juhoamerických republík ( Uruguay , Brazília ). 1848 – 49 sa zúčastnil revolučných bojov v severnom Taliansku a v Ríme proti Rakúsku a francúzskim intervenčným vojskám. Po porážke žil v emigrácii ( najmä USA , kde aj získal majetok , za ktorý kúpil ostrovy Caprera a Sardínia ). Roku 1859 akok premontský generál a veliteľ dobrovoľníckeho zboru alpských poľovníkov bojoval s rakúšanmi. 1860 viedol ľudové povstanie na Sicílii a dobyl Neapol. Pomohol zvrhnúť vládu Burbunovcov a zaslúžil sa zjednotenie Talianska. 1866 bojoval v radoch talianskej armády proti Rakúsku , v prusko – francúzskej vojne 1870 – 71 bojoval na strane Francúzska ( zvolený do franc. Národného zhromaždenia ). Sympatizoval s Talianskou iredentou , s Talianskou internacionálou a Parížskou komúnou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk