Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ako napísať životopis?

Uvedomili ste si niekedy, že to môže byť práve životopis, ktorý rozhodne o Vašej budúcnosti?

Je dobré vedieť, ako ho správne spracovať, aby Vášho potenciálneho zamestnávateľa nie len na prvý pohľad zaujal, ale zároveň mu umožnil urobiť si čo najpresnejší obrázok o Vašej osobe. Uvedomte si, že nie ste jediný, kto sa uchádza o voľnú pozíciu, ale ako jediný ju chcete získať. Buďte preto originálny, ale zároveň konkrétny a stručný.

Dôležitou súčasťou životopisu je sprievodný list, v ktorom jasne uvediete, v akej oblasti chcete pracovať, alebo o akú konkrétnu pozíciu máte záujem. Zároveň tu uveďte zdroj, kde ste sa o tejto pozícii dozvedel. Z akých dôvodov sa o ňu uchádzate, a prečo ste práve Vy ten najvhodnejší kandidát.

V súčasnej dobe sa veľmi často požaduje zaslanie tzv. štruktúrovaného životopisu. Jedná sa o stručný, heslovite písaný text, z ktorého sú na prvý pohľad jasné informácie, ktoré Vášho potenciálneho zamestnávateľa najviac zaujímajú. Pokiaľ píšete životopis ako súvislý text, môže sa stať, že pri časovom strese a pri množstve životopisov dôjde k prehliadnutiu dôležitých údajov. Uvádzajte vždy len pravdivé a pozitívne informácie. V životopise uveďte len Vaše osobné dáta (mená Vašich partnerov, detí a rodičov uveďte, len ak to pokladáte za nutné). Pri použití rôznych grafických a farebných úprav dbajte na to, aby bol text čitateľný (napr. pri faxovaní a pod.).

Životopis by mal byť vždy na čistom, nepokrčenom papieri.

Nezabudnite uviesť nasledujúce informácie:

Osobné údaje: meno, adresa, telefón (pokiaľ nemáte vlastný, uveďte telefón na svojich príbuzných alebo známych, kde možno zanechať odkaz), dátum a miesto narodenia, občianstvo, rodinný stav.

Dosiahnuté vzdelanie: presný názov vzdelávacích inštitúcií, vrátane časových údajov o ich návšteve, uveďte typ záverečnej skúšky a dosiahnutú kvalifikáciu.

Pracovné skúsenosti: uveďte chronologicky všetky Vaše zamestnania - časový údaj o dobe Vášho pôsobenia v spoločnosti, jej presný názov, Vašu funkciu a pracovnú náplň. Čerství absolventi stredných a vysokých škôl môžu uviesť i dlhodobejšie brigády v priebehu štúdia.

Znalosť cudzích jazykov: u jednotlivých jazykov uveďte úroveň ich znalosti a dosiahnutú skúšku.

Znalosť práce na PC: uveďte jednotlivé počítačové programy, ktoré ovládate.

Ostatné schopnosti a znalosti: uveďte ďalšie informácie, ktoré môžu byť prínosom vo Vašom novom zamestnaní.

Referencie: niektoré firmy vyžadujú pred prijatím pracovníka referencie na jeho osobu, uveďte preto meno, povolanie a kontakt na osoby, ktoré súhlasia s poskytnutím referencií na Vašu osobu.

Dátum a podpis: sú neoddeliteľnou súčasťou životopisu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk