referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
A. Meillet životopis
Dátum pridania: 08.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: api
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 841
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 

Veľmi známym je publikácia Le slave commun, ktorá vyšla v roku 1924 a vydal ju, ako mnohé iné diela, Institut d´études slaves. Je dosť rozsiahla, skladá sa zo 448 strán. V prvej časti sa zaoberá naj-mä fonetikou, podrobne rozoberá jednotlivé samohlásky a spoluhlásky, čo je veľkým prínosom. V ortografii mu však chýbajú prepisy do jednotlivých abecied. Mnohé prí-klady sú ale uvedené napr. v sanskrite, gréčtine, arménčine, latinčine alebo náhodne vybratom slovanskom jazyku. V časti venovanej morfológii zas podrobne rozoberá al-ternácie, tvary slovies, prechádza na ohýbanie a tvorenie slov. Posledná kapitola sa de-tailne zaoberá problematikou vety v staroslovienčine.
Medzi diela, v ktorých sa zaoberal staroslovienčinou, patrí aj Études sur l´étymo-logie de vocabulaire du vieux slave. Skladá sa z dvoch častí. Prvá vyšla v roku 1902 a zaoberá sa aspektami perfekta a imperfekta v preklade staroslovienskeho evanjelia. Druhú časť mu vydali v roku 1905, skúma hlavne slovnú zásobu, tvorenie a etymoló-giu slov. Jedným z jeho prvých diel z tejto oblasti sú Recherches sur l´emploi du géni-tif - accusatif en vieux slave. Meillet skúmal aj iné slovanské jazyky. Svedčí o tom Grammaire de la langue polo-naise, rozdelil ju do dvanástich kapitol. Prvá sa zaoberá výslovnosťou a pravopisom, dalšia alternáciami. Nasledujú princípy morfológie, nominálne ohýbanie, skloňovanie podstatných mien, prídavných mien a zámen. Pokračuje používaním menných tvarov, číslovkami, tvorením slov, slovesami a poslednou kapitolou je syntax.
Mnohé články a štúdie publikoval samostatne na prelome storočí. Patrí sem naprí-klad Letto - slavica, kde sa často zaoberal prispôsobovaní cudzích slov, alebo štúdia Sur la flexion des démonstratifs slaves au féminin pluriel et duel. Neskôr svoju pozornosť rozšíril aj na neslovanské jazyky. Patria sem práce Traité de grammaire comparée des langues classiques, Esquisse d´une historie de la langue latine, Aperçu d´une historie de la langue grecque, Les dialectes indo - européenes, Geschichte des Griechischen, Altarmenische gramatik a Grammaire du vieux perse.
Meillet patrí medzi predstaviteľou indoeurópskej porovnávacej jazykovedy. Mnohé práce sa týkajú aj všeobecných metodologických otázok lingvistického výskumu, resp. historicko - porovnávacieho výskumu. Do porovnávacieho výskumu zaviedol niektoré nové metódy, napr. metódu jazykového zemepisu.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.