referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Matej Bel
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Baskervil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 449
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Narodil sa v Očovej v roku 1684.

Pochádza z roľnícko-mäsiarskej rodiny. Osirel už ako malý, takže sa na štúdiách ťažko prebíjal, a ako nezeman musel prekonávať predsudky spoločnosti. Univerzitu absolvoval v Halle. Už počas štúdii spoznal svoje všestranné záujmy: popri teológií ho zaujala filozofia, medicína, prírodné vedy a jazyky. Po skončení štúdia bol farárom a rektorom školy v Banskej Bystrici.

Roku 1714 sa presťahoval do Bratislavy, kde naďalej zastával funkciu farára a stal sa rektorom lýcea, ktoré pod jeho vedením patrilo medzi najnavštevovanejšie školy v Uhorsku. Tu zmodernizoval vyučovací proces, zaviedol výučbu domáceho jazyka, a takzvaných reálnych predmetov, napr. zemepisu. Napísal okolo 50 diel, štúdií a článkov v jazyku latinskom, nemeckom a maďarskom. Zaoberá sa v nich históriou, geografiou, národopisom, uhorskou literatúrou, a taktiež kultúrou, jazykovedou, hospodárstvom a prírodnými vedami. Vo vedeckých prácach prebojúva moderné metódy, kolektívnu prácu, postup podľa vopred stanoveného plánu, štúdium archívneho materiálu a pozorný prístup k faktom.

Podnikol veľa študijných ciest po Uhorsku a zorganizoval široký kolektív spolupracovníkov. Jeho prvým dielom bolo dielo Úvod do dejín dávneho a súvekého Uhorska - Notície, ktoré napísal v roku 1723. Vyšli z nich štyri zväzky. Podal tu ukážky zemepisného spracovania a snažil sa o zmapovanie Uhorska po stránke národopisnej, jazykovej aj historickej. Podáva tu obraz vtedajšej spoločnosti a spôsobe života. Zmieňuje sa aj o prirodzenom nadaní a pracovitosti slovanského ľudu. Napísal aj množstvo úvodov ku knihám, napríklad ku gramatike Pavla Doležala, Gramatika slovensko-česká.

K jeho snahe patrila aj túžba o prvé systematické vydávanie novín - Bratislavské noviny. Podarilo sa mu to a uskutočnil to v rokoch 1721- 1722. Mali za úlohu prinášať správy o kultúrnych udalostiach. Mapy do jeho diel mu kreslil jeho priateľ Samuel Mikovíni. Za jeho vedecké zásluhy sa mu dostalo mnoho pôct od učených spoločností doma i za hranicami: v Olomouci, Petrohrade, Berlíne i Londýne. Vždy sa hlásil k svojmu slovanskému pôvodu. V jeho dielach vyzdvihuje kladné vlastnosti Slovákov, najmä ich pracovitosť, podnikavosť a učenlivosť, a obhajuje aj ich nároky na rovnoprávne postavenie v Uhorsku.

Zomrel náhle na srdcovú nevoľnosť, 25. augusta 1749, vracajúc sa z Nemecka do Bratislavy.

 
Podobné referáty
Matej Bel GYM 3.0008 894 slov
Matej Bel SOŠ 2.9533 1573 slov
Matej Bel GYM 2.9823 517 slov
Matej Bel 2.9871 1496 slov
Matej Bel 2.9423 820 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.