Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Leoš Janáček

- český hudobný skladateľ (1854-1928)

Keď v Brne založili konzervatórium, umiestnili ho v budove, na ktorej sa skvel veľký zlatý nápis MUSICA SACRA. Učil tam aj Leoš Janáček. Raz, nazlostený zo zlého prospechu poslucháčov, sa ich spýtal:
- Prečo je na priečelí napísané Musica sacra?
- To znamená posvätnú hudbu, lebo v tejto budove...
- Nijaká posvätná hudba! – Janáček ich prerušil, - naopak, znamená to, že kto ide okolo a počuje vás, začne hromžiť: „Sakra, to je muzika!“

Raz bol Leoš Janáček so svojimi žiakmi na výlete. Prišli na čistinku a oddychovali. V tichu sa ozvalo bzučanie.
- To je čmeliak! – zvolal jeden z chlapcov, ale Janáček, zvyknutý počuť všetko v tónoch sa strhol a opravil ho:
- Nie, to je Dé!

Zdroje:
Ján Brezina: Anekdoty o slávnych, Východoslovenské vydavateľstvo Košice 1985 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk