Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anton Jaszusch životopis

- slovenský maliar pochádzajúci z Košíc. Študoval v Budapešti, Mníchove i Paríži, čo ho hneď od začiatku predurčilo stať sa najkozmopolitnejším umelcom rodiaceho sa slovenského moderného umenia a čo predznamenalo aj jeho neskoršiu umeleckú i ľudskú osamelosť. Počas 1. svetovej vojny padol do zajatia, potom vstúpil do Československých légií a napokon sa cez Ďaleký východ vrátil do Košíc. Táto cesta exotickými krajmi neostala bez vplyvu na jeho ďalší život i tvorbu, ktorú na jej vrchole charakterizuje myšlienková provokatívnosť, tabuizované témy a tvarová symbolika na samej hranici abstrakcie. Spočiatku ho inšpirovala secesia, expresionizmus i fauvizmus, ale neprehliadnuteľne a najmä filozoficky Ďaleký východ. Jeho výstava v Bratislave v roku 1924 narazila, žiaľ, na totálne nepochopenie a výtvarníkovi, ktorý predbehol vývoj na Slovensku, sa ušla negatívna kritika. Odvtedy žil v úzadí v Košiciach a existenčné dôvody ho prinútili tvoriť konvenčné obrázky. Koncom 50. a v 60. rokoch však ešte vytvoril zaujímavé kresby s džezovou a kaviarenskou tematikou. Časť jeho diela bola poškodená v dôsledku zlého skladovania i požiaru v Košickej galérii. Jeden z jeho vrcholných obrazov Kolobeh života – Putovanie duší je dnes zreštaurovaný a vystavený v SNG.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk