Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Venizelos Eleftherios životopis

- (1864- 1936), grécky politik, päťnásobný premiér v rokoch 1910 - -1933, keď bolo Grécko striedavo monarchiou a republikou. Keď sa Venizelos stal po pr-vý raz ministerským predsedom, zmoderni-zoval grécke politické inštitúcie. V tomto čase sa Grécko zúčastnilo na balkánskych vojnách (1912 - 1913), počas ktorých Turkov vyhna-li z ich európskych dŕžav. Po vypuknutí 1. svetovej vojny sa proti jeho zámeru pripojiť sa k Dohode postavil pronemecký kráľ Kon-štantín I. R 1915 sa dvakrát márne usiloval presadiť tento zámer, ale neuspel a kráľ ho pri-nútil rezignovať, bol však znovu zvolený a r. 1917 kráľ musel abdikovať. Panovníkom sa stal Konštantínov syn Alexander a Grécko vstúpilo do vojny na strane Dohody. Na Pa-rížskej mierovej konferencii po skončení 1. svetovej vojny získal Venizelos prísľub veľkých územných ziskov: západnú a východnú Tráciu, niekoľko ostrovov v Egejskom mori a Smyr-nu v Malej Ázii. Turecko nesúhlasilo so stra-tou východnej Trácie a Egejských ostrovov. Nepriateľský postoj Turecka a smrť kráľa Ale-xandra prispeli r. 1920 k volebnému víťazstvu monarchistickej koalície v Grécku. Kráľ Kon-štantín sa vrátil do krajiny a Venizelos odišiel do exilu v Paríži. Nakrátko sa vrátil do úradu ministerského predsedu, keď republikáni Kon-štantína zvrhli. Po nezhodách s republikán-skymi vodcami však r. 1924 znovu emigroval. Opäť sa stal premiérom r. 1928, ale v dôsled-ku Veľkej hospodárskej krízy prehral r. 1932 voľby a zomrel v parížskom exile.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk