Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vladimír Mináč životopis

Vladimír Mináč

Pochádzal z Klenovca. Vyštudoval na filozofickej fakulte univerzity Komenského. Jeho život ovplyvnila vojna, povstanie a najmä skúsenosti ktoré prežil v koncentračnom tábore. Venoval sa redaktorskej činnosti a pracoval v mnohých významných literárnych, spoločenských a politických organizáciách. Literárna tvorba ovplyvnená vlastnou skúsenosťou : román Smrť chodí po horách – cez pocity Petra a Jana Lotarovcov nás oboznamuje s obdobím vojny a atmosférou koncentračných táborov. Kým Ján bojuje v povstaní, Peter sa ocitne v koncentračnom tábore kde sa stiera z ľudí náter civilizácie a to dôležité je iba moment prežitia – zachovanie si vlastnej existencie. Mináč tu podáva akúsi analýzu psychologických stavov ľudí ktorý preši koncentračným táborom. Na tento román nadväzuje próza Včera a zajtra zakladá sa na Petrovi ktorý po vojne ťažko hľadá uplatnenie, pomocnú ruku mu podá dedinská učiteľka. Prvá dejová línia je vyrovnanie sa s minulosťou. Druhá dejová línia je obraz dediny. Vrcholom jeho tvorby je trilógia Generácia v ktorej zachytil vývin vlastnej generácie, jej formovanie od predvojnového obdobia cez SNP až po rok 1948 1. časť : Dlhý čas čakania obdobie príprava na SNP. 2. časť : Živý a mŕtvi obdobie vojny a povstania 3 časť : Zvony zvonia na deň vyrovnanie sa s minulosťou a zaradenie do povojnového života. Postavy môžeme rozdeliť do troch skupín : 1 skupina : tí, ktorý nechcú mať nič spoločné s fašizmom, sú pasívny a ľahostajný (Marek Uhrin, medička Ema, Oľga Ferkoničová, kap. Labuda) 2. skupina : tí ktorý sú spojený s fašizmom (arch. Ferkonič, a otec Mareka Uhrina) 3. skupina : tí ktorý pripravujú SNP, aktívny v boji proti fašizmu ( Ján Kras, jeho otec a robotníci z kolónie). Zaujímavé je sledovať M. Uhrina a Labudu, Marek je pasívny, aktívnejší je v kolektíve. Dokáže sa vyrovnať s minulosťou a v povojnovom živote vie nájsť svoje miesto. U Labudu jeho psychická vyrovnanosť a sila je v úzkej náväznosti na fyzickú silu, ale bol silný v období vojny a inak je slabí po zranení a po vojne. Cíti sa byť zbytočný a nevie si nájsť svoje miesto v živote po vojne. Je impulzívny hrdina, ktorý koná pod vplyvom emócií a pritom ohrozuje iných. Mináč vo svojej tvorbe venoval časť dedinskému prostrediu Tmavý kút a súbor noviel Na rozhraní sú to novely v ktorých nastolil mravné a spoločenské otázky. Hrdinov privádza na životné rozhranie, kedy začínajú uvažovať o správnosti a nesprávnosti svojho konania.

Novela Skaliny ústredným hrdinom je Jano Kompan, túži po obrábaní pôdy, podarí sa mu získať najhoršiu pôdu – skaliny a je rozhodnutý zúrodniť pôdu. Tomu podriadi život celej svojej rodiny ženy, dcéry Ulky, ktorú v ťažkej práci zotročí, nevydrží to zdravie, ochorie na tuberkulózu, opustí ju snúbenec a vyvrcholenie novely je obraz kedy Kompan priváža domov zomierajúcu dcéru a pýta sa či je on vinný za jej utrpenie. I vtedy sa prejaví bezhraničná poslušnosť, Uľka neprizná to čo cíti, lebo vie, že sa zodrala v práci. Jej otec sa dostal na tzv. životné rozhranie, kedy sa po prvý krát zamyslel nad svojím konaním.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk