Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anton Hikisch životopis

A. Hikisch
Vieme, že viacerí autori vo vývine svojej literárnej tvorby prešli najmä poslednými dvomi formami slovenskej literatúry (Mňačko). A. Hikisch pochádzal z Banskej Štiavnice, získal ekonomické vzdelanie po vyštudovaní pôsobil v československom rozhlase. Ureitý čas zastával funkciu v zväze spisovateľov. I do jeho života zasiahol rok 1968. V dôsledku postojov k tomuto roku nemohol publikovať a tak sa utiahol do ústrania. Po roku 1989 vrátil sa do literárneho i verejného života. Pôsobil ako veľvyslanec v Kanade. Do literatúry vstúpil prózou Sen vchádza do stanice predstavil nám tu mladú generáciu ktorá dokáže byť aj zodpovednou a jej charaktery odhaľuje v situácií keď skupina mladých ľudí zabráni vlakovému nešťastiu. V próze pod názvom Krok do neznáma vychádza z osobných skúseností. Hovorí o obrovských rozdieloch v teórií ktorú študuje vysokoškolák a v tom čo ho čaká v praxi. Pre Hikischa je príznačné, že sa nevyhýba ani témam ako láska, erotika a na tieto javy môžeme vidieť v jeho tvorbe i v tvorbe J. Blaškovej, takto je orientovaná jeho novela Naďa týka sa vzťahu vysokoškoláčky Nadi k čudáckemu knihovníkovi. Osobné skúsenosti prehodnocuje v románe Námestie v Mehringu spomína na obdobie keď ako gymnazisti chceli emigrovať a prehodnocuje tento krok z hľadiska zrelého muža. Neobišiel ani historickú tematiku v diele Čas majstrov ktorý má dve dejové línie. Prvá sa viaže k maliarskym dielam majstra Šebastiána ktorý chce niečo zanechať pre budúce generácie. Druhá dotýka sa historických udalostí banských miest. K súčasnosti sa vrátil v dielach Vzťahy, Túžba je to obraz pocitov a zážitkov jeho súčasníkov. To, že mu bola história blízka vyjadril v ďalšom diele Milujte kráľovnú viaže sa k obdobiu panovania Márie Terézie. Hikisch sa zamýšľa aj nad našou súčasnosťou v próze Atómové leto je to dielo ktoré sa viaže k stavbe atómovej elektrárne. Svoje skúsenosti z pobytu v kanade zhrnul v diele Kanada nie je Kanada. Cestopisná próza Dovolenka v Pekingu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk