Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Martin Kukučín životopis

MARTIN KUKUČÍN-(1860/1928)
-vlastným menom Matej Bencúr
-vyrastal v rodine oravského sedliaka a od detstva si osvojoval nazeranie a myslenie prostého dedinského človeka
-dôkladne poznal všednú i sviatočnú tvár života na slovenskej dedine

V protiklade s Vajanským zachytil v poviedke Keď báčik z chochoľova umrie úpadok zemianstva i jeho neschopnosť zasahovať do osudov vlastných i do osudov národa.Dej poviedky je pomerne chudobný.
Zemianstvo reprezentuje pán Aduš Domanický z Domaníc a proti nemu stojí Ondrej Tráva,priekupník a podnikateľ.Obaja sa stretnú v krčme v Podhradí a Adušovi sa podarí vymámiť od trávu desiatku ako preddavok na kúpený jačmeň,namiesto hrdého zemianskeho kaštieľa našiel iba ruiny a Adušovo prázdne vrecko.
Aduš navonok vystupuje ako pyšný a majetný zeman,no v skutočnosti sa jeho kaštieľ rozpadá a majetok hynie.Proti nemu stojí ondrej Tráva ,priekupník a podnikateľ,ktorý má všetky znaky svojej triedy,dravosť a bezohľadnosť v získavaní peňazí,schopnosť špekulácie pri zhŕňaní majetku.
KONFLIKT + KOMPOZÍCIA: je to konfrontácia dvoch svetov :starého.ktorý zaniká,a nového,ktorý sa derie na jeho miesto,Zákldným prvkom umeleckého obrazu v poviedke je kontrast,napr.kontrast medzi Adušovou a Ondrejovu rečou.Aduš rozpráva naširoko a ľahkomyselne,Ondrejova reč je stručná,konkrétna,zadiera do živého.Autorovi imponuje jeho životaschopnosť, no iróniou stíha aj tento nový typ egoistického podnikateľa.

Kukučínov humor sa s rozvíjaním deja stupňuje,prechádza až po satiru,ale záver poviedky je typicky kukučínovský,keď Aduš s ondrejom Trávom zastanú pri jaseňoch nad hrobmi Adušových rodičov a zmieria sa .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk