Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dobroslav Chrobák životopis

– narodil sa v Hybe na Liptove
– absolvoval elektrotechnickú vysokú škole v Prahe
– pracoval v 4eskoslovenskom rozhlase, neskôr prednášal na Slovenskej vysokej škole technickej
– zomrel 44-ročný v Bratislave

Tvorba:
– už počas štúdií sa zajímal o literárny život, prispieval do rôznych časopisov
– jeho knižný debut je zbierka 8 noviel Kamarát Jašek – sú pre ne príznačné prvky reality, fantastiky a dávnych mýtov vidieckeho sveta prírody. Videl v nich aj ponor do vnútorného sveta postavy a jej vzťahu k okolitému svetu. Stvárnil tu dva tematické okruhy – dedinu a mesto. V novele Kamarát Jašek mladý drevorubač Jašek ľúbi dedinské dievča Etelku, ktorú „zvodca – chrchliak“ reprezentant mesta zla odvábi z nedotknutého prostredia hôr do mesta, kde ju opustí a ona sa stane prostitútkou. Stratenú lásku i odvahu pomôže nájsť Jaškovi jeho priateľ, zároveň rozprávač príbehu strýko Sojčiak. Ide do mesta, v sebaobrane zabije „chrchliaka“ a privádza Etelku späť. V závere novely je stretnutie oboch mladých ľudí uprostred krásnej prírody a odpustenie. – Chrobákov naturizmus azda najlepšie vystihuje novela Poviestka. Aj ona je rámcovaná do prostredia hôr. Príroda, v ktorej Ondrejov stará otec hľadá útočisko pred zlým svetom, zmarí jeho plány. Mladého Ondreja má príroda uchovať čistého bez hnusných žiadostivostí. Hlas v krvi vedie však chlapca cez lásku k žene až k prirodzenému naplneniu jeho neodvratného osudu v ľudskom spoločenstve.
– v novele Návrat Ondreja Baláža sa hlavný hrdina vracia po 17 rokoch z 1. svetovej vojny do rodnej dediny ako mrzák (od kolena je bez nohy), na pomníku padlých vidí aj svoje meno bez dátumu úmrtia. Prichádza do rodného domu, ale manželka sa medzitým znova vydala, má dieťa (ich spoločná dcérka zomrela na španielsku chrípku). Žena ho nespoznala, on vidiac, že je šťastná odchádza z dediny bez toho, že by povedal, kto je. na pomníku vyryje dátum svojej smrti.
– jeho najvýraznejším dielom je rozsiahlejšia novela – rozprávka Drak sa vracia – jej hlavnou myšlienkou je hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí. V strede príbehu stojí tajomná postava draka – Martina Lepiša Madlúšovie, ktorý stelesňuje pre dedinčanov zlo a nešťastie. Je najdúchom, našiel ho ako malé dieťa hrnčiar Lepiš, vyučil ho remeslu, dediny sa voči nemu správa nepriateľsky, pretože mu pripisujú všetky pohromy, čo doľahli na obec (povodeň, hlad…). Je z dediny vyhnaný, opúšťa svoju milú Evu, je však naplnený silou a túžbou vrátiť sa a nadobudnúť stratenú dôveru.

Podarí sa mu to veľkolepým činom, keď vyvádza čriedu dobytka cez požiarom ohrozené tatranské doliny. Spoločníkom na dobrodružnej ceste je mu sok v láske, Evin manžel Šimon Jariabek. Úspešný návrat vyrieši konflikt i so Šimonom i s dedinou. Stáva sa rovnoprávnym členom dedinského kolektívu po boku dievčaťa, ktoré si priviedol z ďalekej cesty. Ideovú osnovu novely tvorí Drakovo hľadanie cesty k ľuďom a oslava základných hodnôt života (láska, priateľstvo, česť, dôvera, príroda). Drak je odvážny, priamy a statočný, je symbolom obetavosti, odriekavej, prométeovskej snahy slúžiť a pomáhať iným. Je zároveň symbolom, ktorý v sebe stelesňujú túžbu hrdej a múdrej, výnimočnej a preto aj osamelej a opovrhovanej ľudskej bytosti, po dosiahnutí stratenej cti, lásky a dôvery ľudí.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk