Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ján Palárik životopis

Narodil sa v Rackovej na Kysuciach, študoval teológiu v Ostrihome, kde sa oboznámil s francúzskou a nemeckou divadelnou tvorbou. Počas revolúcie 1848 - 1849 ho pred popravou maďarskými vojakmi zachránil poľský generál.
Po revolúcii vydával časopis Cyril a Metod, v ktorom žiadal demokratizáciu cirkevného života, zriadenie slovenského arcibiskupstva v Trnave alebo Nitre a katedry slovenskej reči v uhorských seminároch. Za tieto požiadavky bol 1 mesiac vo väzení. Za trest ho preložili na nemeckú faru v Pešti.
Nejaký čas spolupracoval s Maticou slovenskou a s politickou stranou Nová škola. Palárik napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy.
Najvýznamnejšou časťou jeho tvorby sú 3 veselohry: Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, ktoré sú komédie omylov. Komika v nich pramení zo slávnych skomolenín ale najmä zo zámeny osôb s preoblečení, nedorozumení. Situácie, ktoré vyplývajú z týchto omylov nie sú iba zábavné, ale aj poučné.
- Inkognito: Everlín je ponemčená dcéra vdovy Sokolovskej (po kocúrkovskom richtárovi). Pán Potomský, chce oženiť svojho syna s Everlínou. Ona je už oddávna prisľúbená olejkárovmu synovi, básnikovi Jelenskému, ktorý prišiel do Kocúrkova inkognito, preoblečený za kosca. Everlín, nepoznajúc ho, sa mu zdôverí, že nechce básnika. Súčasne prichádza do mestečka Potomského pomaďarčený syn Jelenfy, preoblečený za maďarského herca. Na prsteni, ktorý dal Jelenský Everlíne, matka s dcérou omylom prečítali meno Jelen(fy). Nakoniec sa odhalia jednotlivé osoby. Potomskovci dostali košom a Jelenský s Everlínou pripravili pre koscov veselicu.
- Drotár: dej sa odohráva v Pešti, v rodine slovenského továrnika Rozumného, kam prichádza drotár Bubenčík. Rozumný zamestná drotára vo svojom podniku a prisľúbil mu nájsť strateného brata. Súčasne do domu továrnika prichádza ako vychovávateľ poľský šľachtic Zalewski. Predstavuje sa pod menom a s vysvedčením pomaďarčeného drotára brata Dobošiho. Skutočný brat sa stal u Rozumného domovníkom. Továrnik sa domnieval, že vychovávateľ je hľadaným bratom Bubenčíka a pripraví stretnutie oboch bratov Židovský obchodník vydiera Zalewského, ktorý mu podpísal zmenku splatnú v deň sobáša s továrnikovou dcérou Ľudmilou. Drotár spozná svojho brata, povie pravdu továrnikovi.

Zalewski sa oženil s Ľudmilou, továrnik odmenil drotára.
- Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch: mladá slobodomyseľná grófka Elíza Hrabovská a jej spoločnica Miluša Oriešková, učiteľova dcéra, si vymenia úlohy, aby podrobili skúške ženícha baróna Ľudovíta Kostrovického. Ten si po príchode do kaštieľa vymenil totožnosť s priateľom inžinierom Rohoňom. Komické zámeny sa vyriešia na dožinkovej slávnosti. V závere sa nádejné páry, grófka a barón, Miluša a inžinier nájdu a všetko sa končí šťastne.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk