Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štefan Moyzes životopis

PhDr. Štefan Moyzes - biskup, vzdelanec, významný predstavitel' slovenského národného obrodenia, prvý predseda Matice slovenskej. Natrvalo sa zapísal aj do chorvátskej histórie. Narodený 29. 10. 1797 vo Veselom - okres Trnava, zomrel 5. 7. 1869 v Žiari nad Hronom. Štúdium filozofie absolvoval r. 1815 v Trnave, teológiu v Pešti v 1819. V r. 1819 - 1820 bol vychovávateľom v Sečanke, v r. 1821 - 1828 kaplánom v Szent Endre, Bzovíku, Krupine, Tölgesi, r. 1828 - 1829 bol kazateľom v Pešti, r. 1830 - 1847 profesorom filozofie na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, r. 1847 - 1850 záhrebský kanonik. Od r. 1851 sa stal banskobystrickým biskupom. Od druhej polovice 20-tych rokov 19. storočia bol prívžencom a spolupracovníkom J. Kollára, M. Hamuliaka, P. J. Šafárika, významným členom krúžku slovenskej národoobrodeneckej inteligencie. Od marca 1851 žil v Žiari nad Hronom. V 60-tych rokoch spolupracoval s Karolom Kuznánym. Rozvinul novú kampaň za zakladanie slovenských škôl. V r. 1861 bol vedúcim slovenskej deputácie, ktorá vo Viedni odovzdala panovníkovi Memorandum národa slovenského a návrh Privilégia na uskutočnenie rovnoprávnosti slovenského národa v Uhorsku. R. 1863 bol na 1. valnom zhromaždení Matice slovenskej zvolený za jej prvého predsedu. Patril medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenského národného života.

K 200. výročiu jeho narodenia bola vydaná minca.
Na rube mince je meno a priezvisko Štefana Moyzesa, v kruhu jeho portrét, letopočet narodenia a úmrtia, pod ním otvorená kniha, symbol vzdelanosti.
Na líci mince je znázornená koruna stromu a názov Slovenská republika. V kmeni korune stromu je zakomponovaný dvojkríž, pod koreňmi stromu štátny znak

Nominálna hodnota: 200 Sk
Materiál: Ag 750/1000
Cu 250/1000
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
PRVÝ PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ
- v strede medzi začiatkom a koncom textu je lipový lístok
Náklad: 16 400 ks z toho:
v zrkadlovom lesku: 1 500 ks
Autor návrhu: akademický sochár Patrik Kovačovský
Výrobca: Mincovňa Kremnica.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk