referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zuzana
Štvrtok, 11. augusta 2022
Dr. Samuel Štefan Osuský životopis
Dátum pridania: 09.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: brumel
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 506
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Narodil sa 7. Júna 1888 v Brezovej pod Bradlom v garbiarskej rodine. Do školy začal chodiť vo svojom rodisku, do meštianky v Modre. Gymnázium navštevoval v Trnave, ale dokončil na evanjelickom lýceu v Bratislave. V roku 1906 – 1910 študoval teológiu v Bratislave, neskôr teológiu a filozofiu v Erlangene, Jene a Lispku. V roku 1914 – 1916 študoval na Právnickej akadémii v Prešove a v roku 1919 – 1922 na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Napísal doktorskú prácu Nástin psychológie náboženstva, čím získal titul PhDr.
Krátko bol kaplánom v Brezovej pod Bradlom a na Dačovom Lome a seniorálnym kaplánom v Trenčíne. Ako farár začal začal pôsobiť v roku 1912 v Dačovom Lome. Potom si ešte doplnil štúdia a jeho služba v cirkvi sa prejavovala vo výchove mladej nastupujúcej slovenskej kňažskej generácie. Spočiatku bol mimoriadnym, potom riadnym i zmluvným profesorom na evanjelickej teológii v Bratislave. Bolo to od roku 1920 až do roku 1952, kedy bol prinútený opustiť katedru a odísť do dôchodku. Ako dôchodca žil v Brezovej, od roku 1967 v Senici a napokon na Myjave, kde 14. Novembra 1975 zomrel. Pochovaný je vo svojom rodisku.
Jeho duchovný záber bol veľmi široký. Zaujímali ho otázky nielen nábožensko – cirkevné, ale aj duchovno – filozofické a národno - spoločensko – kultúrne. Už domáce evanjelicko – kresťanské prostredie ho formovalo a určovalo jeho budúce smerovanie. Ešte za Rakúsko – Uhorska bol signátorom memoranda, ktorým sa študenti snažili o to, aby sa prednášky konali v slovenčine. To ho stálo stratu štipendia.
Ako mladý, začínajúci kaplán a farár bol dobrým vodcom a radcom svojho, jemu zvereného ľudu, keď popri duchovno – náboženskej činnosti, venoval sa aj kultúre a osvete, ba aj hospodárskeho života ľudí. Po vzniku ČSR v roku 1918 mal veľký podiel na formovaní a budovaní teologického školstva. Ako teologický profesor prednášal filozofiu, dejiny náboženstva, psychológiu náboženstva, sociológiu a apologetiku. Bol aj dekanom fakulty v rokoch 1929 až 1933 a potom od roku 1933 do roku 1947 biskupom Západného dištriktu. Ako biskup navštevoval cirkevné zbory svojho dištriktu, ale aj zastupoval celú cirkev na kresťanských cirkevných zhromaždeniach vo Fanö a Oxforde.
Začas bol redaktorom Cirkevných listov a v roku 1930 až 1933 redaktorom časopisu Veda a viera, v ktorom spolu s Jánom Kvačalom rozoberal mnohé otázky teologické, filozofické, ale zasahujúce aj do histórie a súčasných spoločenských problémov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Tranovský evanjelický kalendár z roku 1988,1993,1996,2000, Evanjelické posly z roku 1998 a 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.