Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Eric F. Wieshaus a Christiane Nüssleinová - Volhardová životopis

Eric F. WIESHAUS
( 1947 ), USA

Nobelovu cenu získal v roku 1995 spolu s E. Lewisom a Ch. Nüssleinovou – Volhardovou za objavy dôležitých genetických mechanizmov objasňujúcich vrodené vady.

Americký molekulárny biológ E.F. Wieshaus sa narodil 7.7. 1947. Študoval na univerzite v Notre Dam a doktorát získal na univerzite v Yale. Po ukončení štúdia pracoval v laboratóriu molekulárnej genetiky vo Francúzku a v rokoch 1978 – 81 v Európskom laboratóriu molekulárnej biológie v Heidelbergu. V roku 1981 sa stal asistentom na univerzite v Princetone a o šesť rokov neskôr bol vymenovaný za profesora.
Wieshaus spolu s Nüssleinovou – Volhardovou nadviazali na úspech Lewisových štúdií. Obidvaja sa stretli v roku 1975 v Bazileji a o tri roky neskôr sa zrodil v nich plán identifikovať gény, ktoré riadia včasný zárodkový vývoj drozofily. Na splnenie tejto úlohy museli izolovať čo najviac mutantov, aby mohli opísať celý proces výstavby tela. Z tohto dôvodu kŕmili mušky drozofily vysokými dávkami látok spôsobujúcich mutácie DNA a sledovali abnormálne embrya. Okolo roku 1980 už poznali 139 génov, ktoré boli zodpovedné za vývojové deformácie. Na tento účel museli mikroskopicky „ vyšetriť “ tisíce mušiek a zaznamenať a rozdeliť aj najmenšie detaily. Svoje poznatky a nálezy uverejnili v tom istom roku v časopise Nature pod názvom „ Mutácie, ktoré ovplyvňujú počet segmentov a polaritu u drozily. “
Práca týchto vedcov viedla k základnému objavu, že genetické nástroje formujúce telesne plán sú v celej evolúcií tie isté.


Christiane NÜSSLEINIVÁ – VOLHARDOVÁ
( 1942 ), Nemecko

Nobelovu cenu získala v roku 1995 spolu s E. Lewisom a E.F. Wieschausom za objavy dôležitých genetických mechanizmov objasňujúcich vrodené vady.

Nemecká biologička CH. Nüssleinová – Volhardová sa narodila 20.10. 1942. Vyštudovala biológiu, chémiu a fyziku na univerzite vo Frankfurte. V roku 1973 obhájila doktorskú dozertačnú prácu na univerzite v Tübingene. V súčasnosti pracuje v Ústave vývojovej biológie Maxa Plancka.
Nüssleinová – Volhardová spolu s Wieshausom pokračovali v Lewisových pokusoch a nadviazali na úspechy jeho práce. Obidvaja sa stretli v roku 1975 na univerzite v Bazileji a otri roky neskôr v európskom laboratóriu molekulárnej biológie sa zrodil plán identifikovať gény riadiace vývoj drozofily vo včasnom zárodku.
Vedeli, že musia izolovať čo najviac mutantov, aby mohli opísať cely proces výstavby tela.

Preto kŕmili mušky drozofily vysokými dávkami látok, spôsobujúcich mutácie DNA a sledovali abnormálne embrya. Okolo roku 1980 už poznali 139 génov, ktoré boli zodpovedné za vývojové deformácie embryí. To znamenalo, že museli, zaznamenať a roztriediť aj najmenšie detaily. V tom istom roku výsledky svojich pozorovaní uverejnili v časopise Nature pod názvom „ Mutácie ovplyvňujúce počet segmentov a polaritu u drozofily. “
Od tých čias bolo publikovaných veľa odborných práce, ktoré popisovali homoeboxové gény riadiace výstavbu tela aj u iných živočíchov. Vďaka objavom homeoboxových génov a pochopenie ich funkcie sa pred biológiou a medicínou otvárajú doposiaľ netušené obzory.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk